Lượt xem: 620

Ninh Bình thuộc top 5 địa phương cung cấp dịch vụ công trực tuyến tốt nhất năm 2022

cc

Ninh Bình là một trong 5 tỉnh, thành phố cung cấp dịch vụ công trực tuyến tốt nhất.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, trong thời gian qua, hầu hết các thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức cao; chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp đã có sự chuyển biến rõ nét, đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Tại Chương trình“Lễ tôn vinh các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2022” Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương tôn vinh các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tốt nhất. Trong đó, Ninh Bình cùng với các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hòa Bình và Thành phố Đà Nẵng được đánh giá, lựa chọn là Top 5 địa phương cung cấp dịch vụ công trực tuyến tốt nhất năm 2022, được vinh danh tại buổi Lễ.

Năm 2022, tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Ninh Bình đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia giao về cung cấp Dịch vụ công trực tuyến. Ninh Bình là 1 trong 3 tỉnh đầu tiên trên cả nước hoàn thành kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, là 1 trong 20 tỉnh, thành phố thực hiện kết nối chính thức để khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số. 
Theo kết quả thống kê trên Cổng dịch vụ công quốc gia, hiện tại số dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia là 1.147 (đạt 62,85%), còn lại 678 thủ tục hành chính (tương ứng 37,15%).

Kim Duyên

 BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH