Lượt xem: 755

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Cổng TTĐT tỉnh giới thiệu toàn văn Chỉ thị:

Ninh Bình: Kiếm cả tỷ đồng từ đào phai dịp cận Tết - 1

Đào phai Đông Sơn (TP Tam Điệp)

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quỹ Mão năm 2023; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 1089-CV/TU ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Tỉnh uỷ Ninh Bình về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 2023 an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm; thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực vào cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan Trung ương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 1089-CV/TU ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Tỉnh uỷ Ninh Bình và Chỉ thị này; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống; căn cứ quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19, cúm, sốt xuất huyết…; theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả thị trường, tăng cường công tác phân tích, dự báo, kịp thời có các biện pháp điều hành phù hợp. Đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, các công trình công cộng; tổ chức làm vệ sinh cơ quan, đường làng, ngõ xóm; trang trí và treo cờ Tổ quốc trong những ngày Tết. Tổ chức phân công trực Tết, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghiêm các chế độ báo cáo và trực Tết để đảm bảo các hoạt động thống suốt trong dịp Tết Nguyên đán. Các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2022 trước ngày 10 tháng 01 năm 2023.

2. Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. Tích cực vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, trợ giúp người nghèo, người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà, ai cũng được đón Tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

3. Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công. Tăng cường quán triệt, chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm.

4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố:

Chủ động có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng cao, bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến; chủ động xử lý các biến động bất thường của thị trường. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai các chương trình bình ổn thị trường, các hoạt động kết nối cung cầu, khuyến khích các doanh nghiệp đưa hàng hóa đảm bảo chất lượng, rõ nguồn gốc xuất xứ, giá cả hợp lý về phục vụ Nhân dân tại các địa bàn gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh; hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng tăng giá bất hợp lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ, pháo hoa nhập lậu.

Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, nguyên vật liệu cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, không để thiếu hụt trong mọi tình huống; tiếp tục tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí hoá lỏng để góp phần đảm bảo ổn định thị trường, phục vụ cho Nhân dân; phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt của người dân và cung cấp điện cho các cơ sở y tế để khám chữa bệnh, không để thiếu điện trong mọi tình huống.

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chương trình khuyến mại, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

5. Cục Quản lý thị trường Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố: Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổ chức kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vận chuyển, buôn bán trái phép hàng hoá, thực phẩm.

6. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố:

Theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường nhất là hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, kịp thời chỉ đạo và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền.

 Đẩy mạnh các biện pháp quản lý chặt chẽ chi ngân sách bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ; rà soát, kịp thời đề xuất kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng chính sách nhằm bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân bị thiếu ăn trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt. Cấp phát kinh phí nhanh chóng, kịp thời để đảm bảo mọi hoạt động của cả hệ thống chính trị, các chính sách an sinh xã hội cho Nhân dân.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố:

Chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân đúng thời vụ; có các phương án chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

Rà soát, có kế hoạch, giải pháp bảo đảm cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm để ổn định giá cả, nhất là mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu trước, trong và sau Tết, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Tăng cường quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn cung, các hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm…

Tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, hồ chứa, các tuyến đê, kè, cống; bảo đảm an toàn hồ, đập; có kế hoạch bảo đảm đủ nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân; hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp chống rét và tổ chức gieo mạ, bảo vệ mạ, cấy lúa Xuân trong khung thời vụ tốt nhất; tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng; chuẩn bị tốt kế hoạch triển khai "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện Chương trình trồng 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

8. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố:

Chủ động chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là COVID-19, các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra vào dịp đầu năm, sẵn sàng ứng phó với các tình huống; theo dõi, giám sát để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan rộng, bùng phát kéo dài trong cộng đồng. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; tăng cường các biện pháp tuyên truyền trong phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, thực hiện ứng trực 24/24 giờ. Chủ động các phương án sẵn sàng nhân lực, thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm y tế bảo đảm khám, cấp cứu, điều trị cho người bệnh trong dịp Tết.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; tập trung thanh tra, kiểm tra liên ngành, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết. Tăng cường phòng ngừa chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch dự trữ đủ thuốc, vật tư tiêu hao, hoá chất, thiết bị, phương tiện đảm bảo đáp ứng các yêu cầu trong phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc, nhất là các thuốc điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa Đông - Xuân. Tăng cường phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố:

Tập trung rà soát, nắm bắt đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn để có giải pháp hỗ trợ phù hợp; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là đối với người có công với Cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em và đối tượng chính sách khác trong dịp Tết Nguyên đán theo quy định. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, đảm bảo tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết.

Theo dõi nắm tình hình lao động trên địa bàn tỉnh; quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm. Thực hiện các giải pháp duy trì chuỗi cung ứng nguồn nhân lực, đáp ứng kịp thời lao động cho doanh nghiệp trước và sau Tết. Tăng cường kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm người lao động được chi trả đầy đủ tiền lương, tiền thưởng và bố trí nghỉ Tết đúng chế độ theo quy định. Thực hiện đầy đủ chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; chủ động xây dựng các giải pháp phòng ngừa, xử lý những tranh chấp lao động có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán.

Tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; bảo đảm cho tất cả trẻ em đều được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. d) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc bảo đảm trật tự, an toàn tại Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh và tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

10. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố:

Tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán, không để xảy ra tình trạng người dân không được về quê ăn Tết do không có phương tiện vận chuyển; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trước, trong và sau dịp Tết.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông; có biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển trái phép hàng cháy nổ, hàng nguy hiểm, các sản phẩm, gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc và không có chứng nhận kiểm dịch y tế trên các phương tiện vận tải.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác theo hướng dẫn của ngành Y tế trên các phương tiện vận tải, các nhà ga, bến xe, bến tàu; bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Kiểm tra, rà soát, nâng cao điều kiện đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến đường, các nút giao thông, các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt, các tuyến đường tại khu vực có trường học, khu công nghiệp, cụm công nghiệp… có biện pháp cảnh báo, đồng thời bảo đảm các điều kiện để cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố giao thông.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kế hoạch phục vụ vận tải Tết; thông báo công khai về Kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và số điện thoại đường dây nóng (đảm bảo trực nghe máy 24/24h) của cơ quan, đơn vị trong ngành giao thông vận tải có liên quan để tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh của hành khách và người dân.

11. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố:

Chủ động nắm chắc tình hình. Bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối các hoạt động, các mục tiêu bảo vệ, các địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và của tỉnh; có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và đối tượng chống đối, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự.

Triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết, nhất là các tội phạm về hình sự, ma túy, công nghệ cao, tội phạm hoạt động theo băng nhóm, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng; phát hiện và xử lý nghiêm các loại tệ nạn. Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép; các hoạt động sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, đốt pháo nổ trái phép; buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hoạt động đầu cơ, lũng đoạn thị trường.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có phương án hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông, cháy nổ trước, trong và sau Tết. Phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông; bố trí đủ lực lượng và phương tiện ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm; giải tỏa kịp thời các điểm ùn tắc, không để ùn tắc kéo dài. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là liên quan đến sử dụng rượu, bia, chất ma tuý. Thực hiện cao điểm tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

12. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố:

Thực hiện nghiêm chỉ đạo trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động theo dõi, nắm tình hình, kịp thời phát hiện ngăn chặn làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Phối hợp chặt chẽ với Công an, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết. Kiên quyết ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép. Kiểm tra rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án phòng chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh, sự cố, ô nhiễm môi trường và cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để hoàn thành kế hoạch tuyển quân năm 2023.

13. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình: a) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh trong dịp cuối năm và đầu năm. b) Bảo đảm hoạt động thanh toán an toàn, thông suốt phục vụ người dân và doanh nghiệp; chuẩn bị đủ số lượng tiền mặt, đảm bảo hoạt động của hệ thống máy rút tiền ATM, POS và các biện pháp thanh toán lương kịp thời vào dịp Tết.

14. Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố:

Tăng cường kiểm tra ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính, mê tín dị đoan.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trước, trong và sau Tết, bảo đảm phục vụ Nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và từng địa phương.

15. Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố:

Tiếp tục đẩy mạnh việc xúc tiến, quảng bá du lịch nội địa, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nhiều loại hình du lịch gắn với văn hóa, tín ngưỡng, cộng đồng…

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác theo hướng dẫn của ngành Y tế. Tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

16. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh , Báo Ninh Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh:

Bảo đảm tuyệt đối an toàn mạng lưới thông tin liên lạc thông suốt đáp ứng nhu cầu liên lạc của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và người dân trong dịp Tết, thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý thông tin thuê bao, giá cước, chất lượng dịch vụ, khuyến mại; ngăn chặn thông tin xấu, độc trên mạng…

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh; các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế. Xây dựng các chuyên mục, chương trình phong phú về ngày Tết cổ truyền của dân tộc, đề cao giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp; phản ánh kịp thời không khí vui Xuân, đón Tết của Nhân dân trong tỉnh cũng như trên mọi miền của tổ quốc, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2023.

Cập nhật phản ánh kịp thời thông tin thị trường, giá cả hàng hoá, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Nhân dân trong dịp Tết; thông tin về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, tình hình giao thông, hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trong các ngày trước, trong và sau Tết.

17. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố:

Tăng cường tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ cương hành chính, về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt các quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi về tâm linh tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng; không để các đối tượng lợi dụng, tuyên truyền, kích động tụ tập đông người, gây phức tạp về an ninh trật tự.

18. Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hoa Lư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố:

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo; thực hiện tốt các biện pháp trong phòng chống dịch bệnh.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc việc phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ Tết; có giải pháp bảo đảm kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ.

19. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ các dịch vụ hạ tầng đô thị thiết yếu (cung cấp nước sạch, thu gom xử lý rác thải, chiếu sáng đô thị…) bảo đảm thuận lợi, không để ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, đặc biệt là trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

20. Thanh tra tỉnh, Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố: Thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị chính đáng của công dân theo thẩm quyền ngay tại cơ sở; không để phát sinh điểm nóng trước, trong và sau Tết.

21. Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố: Triển khai rà soát kế hoạch cung ứng điện, thực hiện các giải pháp đảm bảo cấp đủ điện phục vụ cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân; chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ do chập điện tại các nơi công cộng, chợ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu vui chơi và khu dân cư; chủ động xử lý ngay các sự cố về điện, đảm bảo việc cấp điện cho nhân dân được liên tục, thông suốt trong dịp Tết.

22. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố:

Đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức, phân công trực Tết.

Theo dõi sát tình hình trong dịp Tết, nhất là dịch bệnh, thị trường, giá cả, an ninh trật tự… kịp thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh về những vấn đề phát sinh; tổng hợp báo cáo tình hình trong dịp Tết theo quy định; tham mưu văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sau Tết.

23. UBND các huyện, thành phố

Tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả các giải pháp nêu tại Chỉ thị này tại địa phương mình, đặc biệt chú trọng việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân, bảo đảm mọi người dân đón Tết vui tươi, an toàn. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định pháp luật về giá, thực hiện nghiêm các quy định về điều chỉnh giá, đăng ký, kê khai, niêm yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết; có biện pháp bảo đảm đủ nguồn hàng nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, nhất thiết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng đầu cơ, gom hàng, gây sốt giá, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, đến trật tự, an toàn xã hội trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán…

24. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể của tỉnh tăng cường phối hợp phục vụ Nhân dân đón Tết nguyên đán Quỹ Mão năm 2023 với tinh thần an toàn, vui tươi, lành mạnh, chu đáo và tiết kiệm.

 25. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, của tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này; đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là tình trạng đốt pháo nổ trái phép; triển khai thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết an toàn, đầm ấm, vui tươi. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng báo cáo tổng kết tình hình tổ chức, chăm lo Tết của địa phương, cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND tỉnh qua Văn phòng UBND tỉnh trước 16 giờ 00 ngày 25 tháng 01 năm 2023 (mùng 4 Tết) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cổng TTĐT tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH