Lượt xem: 228

Nho Quan sẵn sàng thực hiện phương án xả tràn đê Đức Long-Gia Tường

Tuyến đê Đức Long - Gia Tường - Lạc Vân có nhiệm vụ bảo vệ cho 3 xã Đức Long, Gia Tường, Lạc Vân; chỉ tiêu chống lũ với mực nước tại Đế + 5,3 m. Mực nước lúc 13 giờ ngày 11/10 tại bến Đế là 4,72m và đang tiếp tục lên, khả năng cao sẽ phải tiến hành xả tràn tuyến đê Đức Long - Gia Tường.

 

Các lực lượng đã tập trung sẵn sàng thực hiện phương án xả tràn đê Đức Long-Gia Tường.
Các lực lượng đã tập trung sẵn sàng thực hiện phương án xả tràn đê Đức Long-Gia Tường.


Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã: Đức Long, Gia Tường, Lạc Vân, Phú Sơn, Thạch Bình căn cứ phương án của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, triển khai kế hoạch sơ tán dân để sẵn sàng thực hiện phương án xả lũ. Thường xuyên theo dõi tình hình, quán triệt ý thức trách nhiệm và tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống loa truyền thanh tới các thôn, xóm để nhân dân khẩn trương thực hiện phương án sơ tán đến nơi an toàn.

Các phân ban Đức Long - Gia Tường - Lạc Vân - Phú Sơn - Thạch Bình; Phân ban Tiền phương, Phân ban Hậu phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, hướng dẫn, đôn đốc các xã Đức Long, Gia Tường, Lạc Vân, Phú Sơn, Thạch Bình thực hiện theo đúng phương án xả lũ Đức Long - Gia Tường - Lạc Vân năm 2017.

Hiện tại, mỗi xã đã huy động lực lượng xung kích từ 50-70 người; mỗi xã huy động 1 máy xúc, 1 máy phát điện và thuyền bê tông, xe vận chuyển, vật tư, đất, đá, cát, bao tải, rọ sắt, bạt, cọc tre... theo kế hoạch giao trong phương án PCTT&TKCN năm 2017 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện; tổ chức đội giao thông hoả tốc, mỗi xã từ 4 đến 6 người. Đồng thời đã chuẩn bị sẵn sàng di dời hơn 4300 hộ dân của 7 xã trong vùng xả lũ và các xã chịu ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã còn lại cũng đã chuẩn bị tốt công tác “4 tại chỗ”, huy động lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên sẵn sàng triển khai phương án ứng phó tại địa bàn mình và hỗ trợ cho các xã trong vùng xả lũ.

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ của mình cũng sẵn sàng phương án phục vụ công tác hậu phương giúp các xã Đức Long, Gia Tường, Lạc Vân, Thạch Bình, Phú Sơn trong vùng xả lũ và các xã chịu ảnh hưởng...

Huyện cũng yêu cầu các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trong huyện căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, khẩn trương phối hợp kịp thời khắc phục hậu quả sau khi xả lũ. Đặc biệt là phải đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giữa Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của huyện và Ban Chỉ huyPCTT&TKCN các cấp; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trước, trong và sau khi thực hiện phương án xả tràn; đảm bảo việc tổ chức sản xuất được ngay sau khi lũ rút...

Baoninhbinh.org.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH