Lượt xem: 365

Ninh Bình: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Trước nguy cơ tấn công mạng ngày càng phức tạp, nhằm tăng cường, chủ động bảo đảm an toàn thông tin mạng, không để bị động, bất ngờ với mọi tình huống, nhất là trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 6269/BTTTT-CATTT đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Chủ động rà soát, xử lý, triển khai các giải pháp nhằm khắc phục triệt để các lỗ hổng an toàn thông tin mạng, đặc biệt là các lỗ hổng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo (như lỗ hổng bảo mật trong FortiOS và FortiProxy, lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm Microsoft, và chủ động thực hiện săn lùng mối nguy hại tiềm ẩn trong hệ thống.

Đồng thời, Tổ chức lực lượng tại chỗ trực giám sát, hỗ trợ, ứng cứu và khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng 24/7; triển khai các biện pháp kỹ thuật ở mức cao nhất nhằm phát hiện, ngăn chặn tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc; yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng (nếu có) cam kết và bố trí lực lượng giám sát và bảo vệ các hệ thống; bảo đảm duy trì, kết nối, kịp thời chia sẻ thông tin với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số tăng cường năng lực hệ thống, nền tảng và đảm bảo các hệ thống thông tin, nền tảng hoạt động an toàn, ổn định để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chủ động tổ chức hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thuộc phạm vi quản lý nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng; thực hiện nghiêm túc và kịp thời các giải pháp theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Thực hiện văn bản số 6269/BTTTT-CATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông; vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 09/UBND-VP6 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản trên, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh theo quy định.

Cổng TTĐT tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH