Lượt xem: 220

Đẩy mạnh chống thất thu ngân sách

Đến hết tháng 9/2017 toàn tỉnh đã thu được 3.122 tỷ đồng tiền thuế các loại, đạt 71% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó: thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách được 2.513 tỷ đồng, đạt 66% dự toán, tăng 11%; thu tiền sử dụng đất được 609 tỷ đồng, đạt 102% dự toán, tăng 80% so với cùng kỳ. Tuy vậy, với mục tiêu phấn đấu năm 2017 tổng thu nội địa toàn tỉnh đạt trên 5.500 tỷ đồng tiền thuế các loại thì số thu về thuế, phí, lệ phí và thu tiền sử dụng đất còn đạt thấp.

 

Nhập kho sản phẩm phân bón Bình Điền Ninh Bình. Ảnh: Đức Lam
Nhập kho sản phẩm phân bón Bình Điền Ninh Bình. Ảnh: Đức Lam


Trong số thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách do ngành Thuế trực tiếp quản lý có 9/14 nguồn thu, sắc thuế đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, là: Thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, tăng 16%; thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương tăng 20%; thu tiền thuê mặt đất, mặt nước tăng 183%; xổ số kiến thiết tăng 4%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 13%; thu khác ngân sách tăng 140%. Nguồn thu tiền sử dụng đất: Toàn tỉnh thu được trên 609 tỷ đồng, đạt 102% dự toán HĐND tỉnh giao, so với cùng kỳ tăng 80%.

Nhiều đơn vị có tiến độ thu thuế, phí, lệ phí đạt khá so với dự toán và có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: Huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Hoa Lư, Yên Mô; các đơn vị: Văn phòng cơ quan Cục Thuế, thành phố Tam Điệp và huyện Gia Viễn tiến độ thu còn đạt  thấp.

Như vậy, so với chỉ tiêu phấn đấu tỉnh giao thì công tác thu nội địa còn phải thu trên 2.370 tỷ đồng; trong đó thu tiền sử dụng đất là trên 790 tỷ đồng và thu thuế, phí, lệ phí là trên 1.580 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn mà thời gian còn lại không nhiều.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, cán bộ, công chức ngành Thuế Ninh Bình đang bước vào đợt thi đua nước rút cuối năm, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất. Nhiệm vụ trọng tâm là phải tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình thu, nộp trên địa bàn; tập trung cao độ cho công tác chống thất thu ngân sách, đôn đốc quyết liệt những doanh nghiệp còn nợ thuế.

Thực hiện rà soát, phân các loại nợ rõ theo từng khoản (gốc, lãi, phạt, tiền đất, khó thu…), thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ phù hợp với khoản nợ có khả năng thu, cụ thể: Tính và thực hiện phạt nộp chậm đối với các khoản tiền thuế đã quá hạn nộp. 

Làm việc tại cơ quan thuế và yêu cầu các đơn vị nợ thuế cam kết nộp thuế nợ vào NSNN chậm nhất trong quý 4/2017. Đối với một số doanh nghiệp nợ thuế lớn cần làm rõ nguyên nhân nợ, báo cáo UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo đôn đốc thu. 

Thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế thu nợ, nhất là các đơn vị còn nợ thuế nhưng vẫn mở rộng kinh doanh, kiểm tra chặt chẽ các doanh nghiệp mở lại mã số thuế; xác minh số dư tài khoản tiền gửi, thực hiện trích tiền từ tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng để nộp thuế. Tăng cường các biện pháp quản lý theo địa bàn để khai thác các khoản thuế phát sinh đối với các công trình xây dựng bằng nguồn vốn của doanh nghiệp; vốn ngoài ngân sách. 

Tích cực phối hợp với UBND các huyện, thành phố, kho bạc các cấp thực hiện thu thuế giá trị gia tăng kịp thời theo tiến độ thanh toán vốn qua kho bạc. Đối với công trình xây dựng thuộc các nguồn vốn khác cần phối hợp với bộ phận kiểm tra của Chi cục, của Cục Thuế để đối chiếu phát hiện, quản lý chặt chẽ kế hoạch giải ngân vốn cho các công trình để phối hợp thu hồi nợ thuế.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về số lượng đơn vị thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã giao; tăng cường chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các khoản thuế gian lận, tăng thu cho ngân sách. Kết hợp kiểm tra với đôn đốc các doanh nghiệp nộp sát số phát sinh trong tháng và số nợ đọng. Phối hợp tốt với đoàn kiểm tra và đôn đốc thu NSNN của tỉnh, tập trung kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp kê khai nộp thuế kịp thời.

Thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong công tác thuế. Phối hợp với UBND các huyện,  thành phố, các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện tích cực biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm 2017. Tăng cường đôn đốc các đơn vị nộp đủ tiền thuế đất vào ngân sách. 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh có biện pháp xử lý những doanh nghiệp còn nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất lớn và nhiều năm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế; thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, đối với việc thu, nộp, trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế. 

Tiếp tục hướng dẫn người nộp thuế thực hiện tốt việc nộp thuế điện tử; hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. Giải đáp kịp thời những vướng mắc về chính sách thuế. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế được giải quyết các thủ tục hành chính thuế một cách nhanh chóng, đúng quy định của nhà nước.

Các đơn vị trong ngành cần tăng cường quán triệt, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2017.

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH