Lượt xem: 125

Hoa Lư: Công bố hết dịch Cúm gia cầm suptype H5N1 trên địa bàn xã Ninh Hòa

Ngày 15/03, UBND huyện Hoa Lư đã ra Quyết định công bố hết dịch Cúm gia cầm suptype H5N1 trên địa bàn xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư.

Ảnh minh hoạ

 Theo đó, tại Quyết định số 502/QĐ-UBND, UBND huyện Hoa Lư công bố hết dịch Cúm gia cầm suptype H5N1 trên địa bàn xã Ninh Hòa từ ngày 15/3/2023. Mọi hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn xã Ninh Hòa kể từ ngày công bố hết dịch được phép thực hiện bình thường theo quy định.

UBND huyện giao phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn UBND xã Ninh Hòa tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh theo đúng quy định của Pháp luật.

CTV Kim Liên

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH