Lượt xem: 106

Ninh Bình: Tổ chức, triển khai thực hiện phương án Điều tra định kỳ hằng năm về hoạt động du lịch và chi tiêu của khách du lịch năm 2023

Cục Thống kê Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 33/KH-CTK tổ chức, triển khai thực hiện phương án Điều tra định kỳ hằng năm về hoạt động du lịch và chi tiêu của khách du lịch năm 2023 tỉnh Ninh Bình.

Ảnh minh hoạ

Thông qua công tác thống kê nhằm thu thập thông tin về tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh du lịch lữ hành, kinh doanh lưu trú du lịch và các dịch vụ hỗ trợ du lịch, gồm: Thông tin về số lao động, vốn, tài sản, phương tiện vật chất, kỹ thuật, chi phí, kết quả kinh doanh, số lượt khách, số ngày khách; thu thập thông tin về chỉ tiêu và cơ cấu chi tiêu của khách du lịch tại tỉnh Ninh Bình; Từ thông tin thu thập được trong cuộc điều tra này, làm cơ sở dữ liệu tính toán, suy rộng một cách đầy đủ các chỉ tiêu về hoạt động du lịch, đáp ứng nhiều yêu cầu thông tin nghiên cứu, quản lý, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Cục Thống kê yêu cầu phản ánh kịp thời, đầy đủ, trung thực kết quả hoạt động du lịch và chi tiêu, chi tiêu của khách du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý thông tin, tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu cuộc điều tra phải được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Phương án điều tra; Bảo mật thông tin thu thập được từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê; Quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc điều tra đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.

Phạm vi điều tra: Điều tra thông tin cơ bản về hoạt động du lịch; điều tra số lượng khách và số ngày khách du lịch; điều tra chi tiêu của khách du lịch

Đối tượng, đơn vị điều tra thông tin cơ bản về hoạt động du lịch: Các cơ sở kinh doanh du lịch lữ hành, các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch (bao gồm các khách sạn, làng du lịch, nhà nghỉ, nhà khách, bãi cắm trại, biệt thự, căn hộ kinh doanh du lịch…) và các cơ sở kinh doanh dịch vụ hỗ trợ du lịch khác; các cơ sở kinh doanh du lịch lữ hành, các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch (bao gồm các khách sạn, làng du lịch, nhà nghỉ, nhà khách, bãi cắm trại, biệt thự, căn hộ kinh doanh du lịch…). Ngoài ra còn điều tra số lượng khách du lịch trong ngày tại các điểm, khu thăm quan, cơ sở tắm nước khoáng, vui chơi của khách du lịch.

Điều tra số lượng khách và số ngày khách du lịch: Các cơ sở kinh doanh du lịch lữ hành, các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch (bao gồm các khách sạn, làng du lịch, nhà nghỉ, nhà khách, bãi cắm trại, biệt thự, căn hộ kinh doanh du lịch…). Ngoài ra còn điều tra số lượng khách du lịch trong ngày tại các điểm, khu thăm quan, cơ sở tắm nước khoáng, vui chơi của khách du lịch.

Điều tra chi tiêu của khách du lịch: Các khách du lịch quốc tế và khách du lịch trong nước đang nghỉ tại các cơ sở lưu trú du lịch và đang thăm quan, vui chơi ở các điểm, khu du lịch; khách du lịch ở đây được định nghĩa là: “Người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch trừ trường hợp đi học tập, làm việc hoặc hành nghề để nhận thu nhập ở nơi đến”.

Nội dung điều tra gồm: các chỉ tiêu nhận dạng, định dạng; số cơ sở, số lao động; vốn, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật; doanh thu, chi phí; số lượt khách du lịch; số ngày khách du lịch; tổng mức và cơ cấu chi tiêu của khách du lịch; một số thông tin về sự nhận xét, đánh giá về khách du lịch về cảnh quan môi trường khu du lịch; về điều kiện vật chất, dịch vụ, thái độ phục vụ khách, sự thân thiện của người dân Ninh Bình đối với khách du lịch…; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ sở hoạt động du lịch.

Thời gian điều tra và thời gian thu thập số liệu bằng cách điều tra số lượng khách đến thăm quan tại các điểm, khu du lịch bằng cách đếm số lượt khách đến thăm quan ở các điểm, khu du lịch vào những ngày cao điểm (thứ bảy, chủ nhật), ngày thường (thứ tư) hằng tháng của các tháng: Tháng 2, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 9, tháng 11/2023 ở các điểm/khu du lịch không bán vé thăm quan như: Núi chùa Bái Đính, Nhà thờ đá Phát Diệm, Khu du lịch Tràng An, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. Đồng thời, điều tra thu thập thông tin về chi tiêu của khách du lịch thăm quan trong ngày tại các điểm, khu du lịch; chi tiêu của khách du lịch đến Ninh Bình và nghỉ ở các cơ sở lưu trú trong tỉnh.

Cuộc điều tra này sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp để thu thập thông tin: Điều tra viên (sau đây viết gọn là ĐTV) trực tiếp đến điểm, khu du lịch để quan sát, đếm số lượt khách đến thăm quan tại các điểm, khu du lịch; đến các đơn vị điều tra, phỏng vấn người đại diện đơn vị điều tra về những thông tin quy định trong phiếu điều tra và ghi thông tin vào phiếu điều tra.

Xem chi tiết Kế hoạch số 33/KH-CTK tại đây.

CTV Lê Mùi

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH