Lượt xem: 145

Huyện Hoa Lư: Ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Quý Mão, tại xã Ninh An,

Vừa qua, UBND huyện Hoa Lư ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về việc tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Quý Mão, tại xã Ninh An, huyện Hoa Lư.

Theo đó, Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân trong việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng gắn liền với mục đích bảo vệ môi trường và xã hội. Tổ chức thực hiện tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” góp phần đẩy mạnh phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng trong tất cả các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân. Trồng cây, trồng hoa xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, làm nổi bật cảnh quan, môi trường nông thôn mới, góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân nông thôn.

Dự kiến thời gian tổ chức lễ phát động từ 7h30 đến 9h30, ngày 27/01/2023 (Thứ sáu, ngày 06 Tết Quý Mão) Tại Sân vận động xã Ninh An. Địa điểm trồng cây: Tại trục đường từ trường THCS xã Ninh An đến trường Tiểu học xã Ninh An với số lượng: 70 cây hoa ban.

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch số 08/KH-UBND, UBND huyện Hoa Lư yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Ninh An, các đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai hiệu quả Kế hoạch trên. Việc tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cần được được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương hình thức; tạo thành phong trào mạnh mẽ, huy động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Trồng cây xanh phải đảm bảo theo quy hoạch, không làm ảnh hưởng đến công trình giao thông, hệ thống đường điện, hành lang bảo vệ đê điều và các công trình khác theo quy định của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ số cây đã trồng đảm bảo tỷ lệ sống cao.

CTV Kim Liên

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH