CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 19/01/2023
Ngày kết thúc: 19/02/2023
Lượt xem:2
2
Ngày bắt đầu: 11/01/2023
Ngày kết thúc: 11/02/2023
Lượt xem:2
3
Ngày bắt đầu: 04/01/2023
Ngày kết thúc: 04/02/2023
Lượt xem:12
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 26/12/2022
Ngày kết thúc: 26/01/2023
Lượt xem:18
2
Ngày bắt đầu: 23/12/2022
Ngày kết thúc: 23/01/2023
Lượt xem:16
3
Ngày bắt đầu: 16/12/2022
Ngày kết thúc: 16/01/2023
Lượt xem:26
4
Ngày bắt đầu: 15/12/2022
Ngày kết thúc: 15/01/2023
Lượt xem:16
5
Ngày bắt đầu: 13/12/2022
Ngày kết thúc: 13/01/2023
Lượt xem:20
6
Ngày bắt đầu: 09/12/2022
Ngày kết thúc: 09/01/2023
Lượt xem:43
7
Ngày bắt đầu: 29/11/2022
Ngày kết thúc: 29/12/2022
Lượt xem:26
8
Ngày bắt đầu: 28/11/2022
Ngày kết thúc: 28/12/2022
Lượt xem:62
9
Ngày bắt đầu: 25/11/2022
Ngày kết thúc: 25/12/2022
Lượt xem:22
10
Ngày bắt đầu: 23/11/2022
Ngày kết thúc: 23/12/2022
Lượt xem:45
11
Ngày bắt đầu: 21/11/2022
Ngày kết thúc: 21/12/2022
Lượt xem:36
12
Ngày bắt đầu: 16/11/2022
Ngày kết thúc: 16/12/2022
Lượt xem:57
13
Ngày bắt đầu: 16/11/2022
Ngày kết thúc: 16/12/2022
Lượt xem:52
14
Ngày bắt đầu: 06/11/2022
Ngày kết thúc: 06/12/2022
Lượt xem:14
15
Ngày bắt đầu: 31/10/2022
Ngày kết thúc: 01/12/2022
Lượt xem:65
16
Ngày bắt đầu: 28/10/2022
Ngày kết thúc: 28/11/2022
Lượt xem:87
17
Ngày bắt đầu: 28/10/2022
Ngày kết thúc: 28/11/2022
Lượt xem:81
18
Ngày bắt đầu: 28/10/2022
Ngày kết thúc: 28/11/2022
Lượt xem:53
19
Ngày bắt đầu: 28/10/2022
Ngày kết thúc: 28/11/2022
Lượt xem:58
20
Ngày bắt đầu: 24/10/2022
Ngày kết thúc: 24/11/2022
Lượt xem:72
21
Ngày bắt đầu: 21/10/2022
Ngày kết thúc: 21/11/2022
Lượt xem:79
22
Ngày bắt đầu: 20/10/2022
Ngày kết thúc: 20/11/2022
Lượt xem:71
23
Ngày bắt đầu: 17/10/2022
Ngày kết thúc: 17/11/2022
Lượt xem:69
24
Ngày bắt đầu: 17/10/2022
Ngày kết thúc: 17/11/2022
Lượt xem:56
25
Ngày bắt đầu: 13/10/2022
Ngày kết thúc: 13/11/2022
Lượt xem:53
26
Ngày bắt đầu: 12/10/2022
Ngày kết thúc: 12/11/2022
Lượt xem:57
27
Ngày bắt đầu: 23/09/2022
Ngày kết thúc: 23/10/2022
Lượt xem:58
28
Ngày bắt đầu: 22/09/2022
Ngày kết thúc: 22/10/2022
Lượt xem:72
29
Ngày bắt đầu: 14/09/2022
Ngày kết thúc: 14/10/2022
Lượt xem:78
30
Ngày bắt đầu: 13/09/2022
Ngày kết thúc: 13/10/2022
Lượt xem:75
31
Ngày bắt đầu: 12/09/2022
Ngày kết thúc: 12/10/2022
Lượt xem:62
32
Ngày bắt đầu: 09/09/2022
Ngày kết thúc: 09/10/2022
Lượt xem:88
33
Ngày bắt đầu: 31/08/2022
Ngày kết thúc: 01/10/2022
Lượt xem:117
34
Ngày bắt đầu: 30/08/2022
Ngày kết thúc: 30/09/2022
Lượt xem:319
35
Ngày bắt đầu: 29/08/2022
Ngày kết thúc: 29/09/2022
Lượt xem:91
36
Ngày bắt đầu: 26/08/2022
Ngày kết thúc: 26/09/2022
Lượt xem:93
37
Ngày bắt đầu: 23/08/2022
Ngày kết thúc: 23/09/2022
Lượt xem:105
38
Ngày bắt đầu: 18/08/2022
Ngày kết thúc: 18/09/2022
Lượt xem:70
39
Ngày bắt đầu: 12/08/2022
Ngày kết thúc: 12/09/2022
Lượt xem:68
40
Ngày bắt đầu: 10/08/2022
Ngày kết thúc: 10/09/2022
Lượt xem:106
41
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 05/09/2022
Lượt xem:100
42
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 05/09/2022
Lượt xem:89
43
Ngày bắt đầu: 04/08/2022
Ngày kết thúc: 04/09/2022
Lượt xem:65
44
Ngày bắt đầu: 29/07/2022
Ngày kết thúc: 29/08/2022
Lượt xem:120
45
Ngày bắt đầu: 26/07/2022
Ngày kết thúc: 26/08/2022
Lượt xem:117
46
Ngày bắt đầu: 22/07/2022
Ngày kết thúc: 22/08/2022
Lượt xem:98
47
Ngày bắt đầu: 07/07/2022
Ngày kết thúc: 07/08/2022
Lượt xem:110
48
Ngày bắt đầu: 20/06/2022
Ngày kết thúc: 20/07/2022
Lượt xem:96
49
Ngày bắt đầu: 17/06/2022
Ngày kết thúc: 17/07/2022
Lượt xem:122
50
Ngày bắt đầu: 16/06/2022
Ngày kết thúc: 16/07/2022
Lượt xem:88
1234