LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 4, từ ngày 23 tháng 1 năm 2023 tới ngày 29 tháng 1 năm 2023
Từ ngày 16/01/2023 tới ngày 22/01/2023
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
23/01/2023
- Trực lãnh đạo cơ quan
Thứ ba
24/01/2023
- Trực lãnh đạo cơ quan
Thứ tư
25/01/2023
- Trực lãnh đạo cơ quan
Thứ năm
26/01/2023
- Trực lãnh đạo cơ quan
Thứ sáu
27/01/2023
- Lễ Phát động Tết trồng cây - 14h, Lễ Tuyên dương, khen thưởng học sinh trúng tuyến đại học, học sinh đỗ thủ khoa các trường THPT trên địa bàn huyện Kim Sơn 2022 (Dự kiến) 
Thứ bảy
28/01/2023

Chủ nhật
29/01/2023
Ghi chú: