Display Date and Time in Javascript
    [Portlet not configured. Please contact Administrator!]
free counters
Tin hoạt động của Trung tâm Tin học Công báo
Tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Chi bộ hiện có 11 đảng viên, tất cả đều là đảng viên chính thức, 100% đảng viên có trình độ đại học, trong đó có 05 đồng chí có trình độ thạc sỹ. Nhiệm kỳ...

CÁC TIN KHÁC
Web Content Image
Kiểm tra tình hình Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình

Ngày 29/9/2016 Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Ninh Bình đã ban...

Web Content Image
Đại hội các Chi bộ Trung tâm THCB nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thực hiện điều lệ Đảng (Khóa XII), Công văn số190-KH/ĐU ngày 24/3/2017 của...

Web Content Image
Kết quả công tác trong tuần của Trung tâm Tin học – Công báo từ ngày 21/9/2016 đến ngày 27/9/2016

 Tiến độ thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh...

Trung tâm TH-CB Online

Minh Hoài:
Quốc Sơn:
Kim Duyên:
Đinh Vạn Chinh:
Thu Thúy: