UBND tỉnh bàn các giải pháp thu ngân sách 2 tháng cuối năm 2013
21/10/2013 | 03:24:00
Ngày 21/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị bàn giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách 2 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Đinh Quốc Trị, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo 1 số sở, ngành, lãnh đạo thành phố Ninh Bình.

Năm 2013 nền kinh tế trong nước nói chung, tỉnh Ninh Bình nới riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn; diễn biến khó dự báo ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, sức mua giảm, hàng tồn kho vẫn ở mức cao, thuế đầu vào lớn, thuế đầu ra thấp dẫn đến số thuế phát sinh phải nộp thấp. Các doanh nghiệp ngừng, tạm ngừng, giảm quy mô tăng. Bên cạnh đó thị trường bất động sản vẫn trầm lắng, nhiều doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi của chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, vốn đầu tư từ nguồn NSNN và nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất cũng giảm mạnh. Các nguyên nhân này đã làm ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách của tỉnh. Kết quả 10 tháng số thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt 1.769 tỷ đồng, đạt 62% dự toán HĐND tỉnh tăng 3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách là 1.455 tỷ đồng đạt 71% dự toán HĐND tỉnh, thu tiền sử dụng đất 133 tỷ đồng, đạt 31% dự toán HĐND tỉnh, thu hải quan đạt 180 tỷ đồng đạt 49% dự toán HĐND tỉnh. Như vậy, nhiệm vụ thu ngân sách 2 tháng cuối năm 2013 là rất nặng nề, tổng thu ngân sách nhà nước là 1.082 tỷ đồng, trong đó thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách, thu từ tiền sử dụng đất là 300 tỷ đồng, thu hải quan 187 tỷ đồng.

          Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2013, Ninh Bình tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp phát triển KT-XH. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho người nộp thuế phát triển SXKD và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Tập trung khai thác triệt để các nguồn thu, hạn chế tối đa thất thu. Thực hiện đúng các quy trình quản lý thuế, đôn đốc các doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế đúng quy định, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, khấu trừ, hoàn, miễn, giảm thuế, gia hạn nộp thuế, quyết toán thuế. Đôn đốc các khoản thuế phát sinh vào NSNN đúng thời hạn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Ngành thuế phối hợp chặt chẽ với ngành Hải quan, kho bạc, tài chính, các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý và chuyển nộp vào NSNN đối với các khoản tiền tạm thu, tạm giữ của các đơn vị kịp thời, đúng quy định. Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách để hoàn thành nhiệm vụ thu thuế nội địa, thuế nhập khẩu và tiền sử dụng đất. Đối với thu tiền sử dụng đất, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện phối hợp với các ngành liên quan tổ chức đấu giá ngay đối với các dự án đã đủ điều kiện đấu giá, thực hiện rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lập phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sớm việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tất cả các đơn vị, chú trọng các địa bàn, khu vực đất có giá trị cao, nhu cầu đấu giá lớn, đấu giá tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất đối với các công trình hiện không có nhu cầu sử dụng.

           Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Quốc Trị, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến cuối năm còn rất ít, trong khi đó nhiệm vụ thu ngân sách còn nặng nề nhất là thu từ đấu giá quyền sử dụng đất. Do vậy, với chức năng, nhiệm vụ được phân công, các ngành cần tích cực vào cuộc, hỗ trợ các địa phương để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách năm 2013. Riêng với thành phố Ninh Bình, trên cơ sở các khu đất đấu giá cần nghiên cứu và báo cáo UBND tỉnh phương thức đấu giá nhanh, phù hợp, hiệu quả. Đồng chí cũng cho biết, tới đây UBND tỉnh sẽ thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2013 tại các địa phương.

Ninhbinh.gov.vn