1151171
Web Content Display

    


  

Chủ tịch 
 
Đinh Văn Điến

 

 

  
 Phó Chủ tịch
Phó Chủ tịch  Phó Chủ tịch
Phó Chủ tịch
Đinh Quốc Trị Trần Hữu Bình

 Đinh Chung Phụng

Lê Văn Dung

 

         

 

  
 Giám đốc Công an tỉnhChỉ huy Trưởng BCHQS tỉnh  Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Giám đốc Sở Tài chínhGiám đốc Sở Nội vụ 
Đinh Hoàng Dũng Bùi Viết Thi  Vũ Công Hoan Phạm Đức VượngNgô Văn Nguyên