1062507
Hiển thị nội dung

    


Chủ tịch 
Bùi Văn Thắng

 

 

 
 Phó Chủ tịch
Phó Chủ tịch  Phó Chủ tịch
Phó Chủ tịch
Đinh Quốc Trị Trần Hữu Bình
 Đinh Văn ĐiếnLê Văn Dung

 

         

 

 
 Giám đốc Công an tỉnhChỉ huy Trưởng BCHQS tỉnh  Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Giám đốc Sở Tài chínhGiám đốc Sở Nội vụ 
Phạm Đức Hoà Bùi Viết Thi  Vũ Công Hoan Phạm Đức VượngNgô Văn Nguyên