1049457

     Các thành viên UBND tỉnh Ninh Bình 

Chủ tịch 
Bùi Văn Thắng

 

 Đinh Quốc Trị Trần Hữu Bình
 Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch 
Phó Chủ tịch  Phó Chủ tịch 

Đinh Quốc Trị

Trần Hữu Bình

Đinh Văn Điến

Lê Văn Dung

  

 
 Giám đốc Công an tỉnhChỉ huy Trưởng BCHQS tỉnh  Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc Sở Tài chínhGiám đốc Sở Nội vụ 
Phạm Đức Hoà Bùi Viết Thi  Vũ Công Hoan Phạm Đức VượngNgô Văn Nguyên