2087293
Tiểu sử

  

 

 

  
 

 

Chủ tịch 

  Đinh Văn Điến

 
 

 

Phó Chủ tịch

Đinh Chung Phụng

 

Phó Chủ tịch

Tống Quang Thìn

 

  Phó Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Thạch

   

 

 

 

    

Giám đốc Công an tỉnh

Đinh Hoàng Dũng

 Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh

Nguyễn Ngọc Thạch

Chánh VP UBND tỉnh

 Vũ Công Hoan

 

Chánh Thanh tra tỉnh   

Nguyễn Tất Tiến

 

    

Giám đốc Sở GD&ĐT

Vũ Văn Kiểm


 

Giám đốc Sở Nội vụ

Bùi Hoàng Hà

 

Giám đốc Sở Tài chính

Trần Song Tùng


Giám đốc Sở KH& ĐT

Nguyễn Cao Sơn


    

Giám đốc Sở KH & CN

Vũ Đức Dũng

Giám đốc Sở NN&PTNT

Vũ Nam Tiến

Giám đốc Sở GTVT

Lê Trọng Thành 

Giám đốc Sở

Văn hóa-Thể thao

 

    
 

Giám đốc Sở Du lịch

Bùi Thành Đông

 

Giám đốc Sở Công thương

 Hoàng Trung Kiên

 

Giám đốc Sở Y tế

Vũ Mạnh Dương

Giám đốc Sở Tư pháp

Nguyễn Hùng Tiến
    

 Giám đốc Sở TN & MT

Trịnh Xuân Ba 

 

Giám đốc Sở TT & TT

Lâm Quang Toàn

 

 

Giám đốc Sở LĐTB&XH

Lâm Xuân Phương