LỊCH LÀM VIỆC
Triển khai các Nghị định của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính
27/11/2013 | 09:33:00

Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 238/VP-UBND, ngày 22/11/2013 gửi các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan tải nội dung của các Nghị định sau để tổ chức thực hiện theo quy định của Nhà nước:

- Nghị định số 159/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

- Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

- Nghị định số 174/2013/NĐ-CP, ngày 13/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến.

Ninhbinh.gov.vn