2087293
Quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ chính trị
19/06/2013 | 07:51:00
Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TƯ ngày 22-11-2012 của Bộ chính trị (khoá XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020". Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tiến sỹ Lê Hồng Huyên, Vụ trưởng Vụ xã hội - Ban Kinh tế Trung ương phổ biến, quán triệt Nghị quyết.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phạm Trường
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phạm Trường

Dự hội nghị còn có các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh ủy; Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn ở tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể của tỉnh; Bí thư, Trưởng Ban tuyên giáo các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc; Chủ tịch UBND, Trưởng phòng LĐTB&XH các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Trung tâm y tế, Giám đốc BHXH các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện.

Hội nghị đã được nghe Tiến sỹ Lê Hồng Huyên, Vụ trưởng Vụ xã hội - Ban Kinh tế Trung ương trực tiếp phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết 21/NQ-TƯ của Bộ chính trị khoá XI. Trong những năm qua, công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị - xã hội. Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từng bước được hoàn thiện phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng qua các năm; thực hiện việc chi trả lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng. Hệ thống tổ chức bảo hiểm xã hội Việt Nam được hình thành và phát triển, cơ bản đáp ứng yêu cầu của việc thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an sinh xã hội, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn một số hạn chế như: Diện bao phủ bảo hiểm xã hội còn thấp, mới đạt khoảng 20% lực lượng lao động, số người tham gia bảo hiểm y tế mới đạt khoảng 65% dân số; Quản lý nhà nước về BHXH, BHYT chưa đáp ứng yêu cầu; Quản lý và sử dụng Quỹ BHXH chưa chặt chẽ; tình trạng người lao động lạm dụng chính sách bảo hiểm thất nghiệp xảy ra khá phổ biến; Quỹ BHYT luôn tiềm ẩn nguy cơ thâm hụt; việc khám, chữa bệnh theo BHYT chưa đáp ứng nhu cầu; Thái độ phục vụ của một số cán bộ y tế và thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh còn gây bức xúc cho người bệnh... Nghị quyết đã chỉ rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước trong thực hiện chính sách về BHXH, BHYT; các nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT; Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; Nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện các chế độ chính sách BHXH, BHYT; Tăng cường quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT nhằm hướng tới mục tiêu: Tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện; thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế; Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn; quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm y tế. Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Văn Dung, TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020". Dự thảo kế hoạch đã nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết, phân công rõ trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị trong tỉnh. Các giải pháp thực hiện là tập trung vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT; đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; giảm và khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT; tăng cường công tác quản lý và giải quyết các chế độ BHXH... Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có khoảng 55% số người lao động tham gia BHXH, 40% số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và trên 85% số người dân tham gia BHYT.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định trong những năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách về BHXH, BHYT và dành nguồn kinh phí để hỗ trợ các đối tượng như hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên có BHYT, được hưởng đầy đủ quyền lợi về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe... đưa Ninh Bình là một trong số ít các địa phương trong cả nước có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo được tham gia BHYT cao nhất trong toàn quốc. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ đơn vị tham gia BHYT, BHXH cho người trong độ tuổi lao động mới chỉ chiếm 17,5%, số người tham gia BHYT mới đạt tỷ lệ 68,5% dân số toàn tỉnh.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TƯ của Bộ chính trị trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị cần quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết 21 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các văn bản thuộc lĩnh vực BHYT, BHXH để sửa đổi, bổ sung những văn bản không còn phù hợp với thực tế; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT; Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; đa dạng hóa các hình thức bảo hiểm phù hợp với xã hội theo hướng phục vụ nhanh chóng, chi trả kịp thời, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách; Có chính sách khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT...

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị ngay sau hội nghị này, các cấp uỷ Đảng cần tích cực, khẩn trương xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện NQ 21 của Bộ Chính trị một cách nghiêm túc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và có kế hoạch cụ thể để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách tích cực, hiệu quả.

 

Theo Baoninhbinh.org.vn

Hiển thị 1 - 100 trong 14.091 Kết quả.
Số bản ghi cho mỗi trang
Trang Của 141