Bạn không có đủ quyền truy nhập portlet này.
TRA CỨU GIÁ ĐẤT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

 

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2015-2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

PHẦN I

BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

PHẦN II

BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2015-2019 TỈNH NINH BÌNH

Bảng số 1: Giá đất phi nông nghiệp -  thành phố Ninh Bình

A. Đất ở Đô thị thành phố Ninh Bình (Đô thị loại III)

I. Bảng giá đất phi nông nghiệp thuộc các đường trục chính

II. Bảng giá đất ở thuộc các phường thành phố Ninh Bình

B. Bảng giá đất ở nông thôn

I. Bảng giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp

II. Bảng giá đất ở khu dân cư nông thôn

Bảng số 2: Giá đất ở - Thị xã Tam Điệp

A. Bảng giá đất ở tại Đô thị - Thị xã Tam Điệp (Đô thị loại III)

B. Bảng giá đất ở nông thôn

I. Bảng giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp

II. Bảng giá đất ở khu dân cư nông thôn

Bảng số 3: Giá đất ở - Huyện Hoa Lư

A. Bảng giá đất ở tại Đô thị - Thị trấn Thiên Tôn (Đô thị loại V)

B. Bảng giá đất ở nông thôn

I. Bảng giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp

II. Bảng giá đất ở khu dân cư nông thôn

 Bảng số 4: Giá đất ở - Huyện Gia Viễn

A. Bảng giá đất ở tại Đô thị - Thị trấn Me  (Đô thị loại V)

B. Bảng giá đất ở nông thôn

I. Bảng giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp

II. Bảng giá đất ở khu dân cư nông thôn

 Bảng số 5: Giá đất ở - Huyện Nho Quan

 A. Bảng giá đất ở tại Đô thị - Thị trấn Nho Quan (Đô thị loại V)

B. Bảng giá đất ở nông thôn

I. Bảng giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp

II. Bảng giá đất ở khu dân cư nông thôn

 Bảng số 6: Giá đất ở - Huyện Yên Khánh

ABảng giá đất ở tại Đô thị - Thị Trấn Ninh  (Đô thị loại V)

B. Bảng giá đất ở nông thôn

I. Bảng giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp

II. Bảng giá đất ở khu dân cư nông thôn

 Bảng số 7: Giá đất ở - Huyện Yên Mô

A. Bảng giá đất ở tại Đô thị - Thị Trấn Yên Thịnh  (Đô thị loại V)

B. Bảng giá đất ở nông thôn

I. Bảng giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp

II. Bảng giá đất ở khu dân cư nông thôn

 Bảng số 8: Giá đất ở - Huyện Kim Sơn

A. Bảng giá đất ở tại Đô thị 

B. Bảng giá đất ở nông thôn

I. Bảng giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp

II. Bảng giá đất ở khu dân cư nông thôn

Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh v/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình