BỘ MÁY LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ NINH BÌNH

 

 

STT
 Họ và tên
Chức vụ 
Điện thoại
Email
1
Phạm Thanh Hà
Chủ tịch UBND
 
hapt.tpnb@ninhbinh.gov.vn
2
Vũ Hữu Thường
Chủ tịch HĐND
 
thuongvh.tpnb@ninhbinh.gov.vn
3
Trần Thị Hồng
Phó Chủ tịch HĐND
 
hongtt.tpnb@ninhbinh.gov.vn
4
Dương Đức Khanh
Phó Chủ tịch TT UBND
 
khanhdd.tpnb@ninhbinh.gov.vn
5
Đinh Thị Mỹ Hạnh
Phó Chủ tịch UBND
 
hanhdtm.tpnb@ninhbinh.gov.vn
6
Đinh Văn Thứ
Phó Chủ tịch UBND
 
thudv.tpnb@ninhbinh.gov