BỘ MÁY LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ NINH BÌNH

 

STT
 Họ và tên
Chức vụ 
Điện thoại
Email
1
Đinh Văn Thứ
Chủ tịch UBND
 
 
2Vũ Hoài ChươngPhó Chủ tịch UBND  
3
Đinh Thị Mỹ Hạnh
Phó Chủ tịch UBND
 091 289 6399
 
4
Nguyễn Hải Hà
Chánh VP UBND thành phố
 098 368 9999
 
5
Nguyễn Việt Hoa
Chuyên viên phòng VHTT thành phố
 094 178 1976
 
6Nguyễn Thành TrungChuyên viên trung tâm một cửa liên thông094 471 8686 
7Cù Thị Thanh NgaChuyên viên VP HĐND - UBND thành phố091 278 5737