THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ NỘI VỤ

THỦ TỤC THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao và nhu cầu tuyển dụng của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện các cơ quan, đơn vị đăng ký số lượng, cơ cấu chủng loại ngành cần tuyển; Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp, giúp Hội đồng thi tuyển công chức xây dựng Kế hoạch thi tuyển công chức hành chính báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

- Bước 2: Thông báo kế hoạch thi tuyển trên Đài Phát thành và truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình và Sở Nội vụ.

- Bước 3: Sở Nội vụ giúp Hội đồng thi tuyển phát hành hồ sơ, tài liệu ôn thi và tổ chức thu nhận hồ sơ tại Sở Nội vụ.

- Bước 4: Sở Nội vụ giúp Hội đồng thi tuyển tổng hợp danh sách thí sinh dự thi, chuẩn bị các điều kiện thi tuyển.

- Bước 5: Tổ chức thi tuyển công chức.

- Bước 6: Niêm yết công khai kết quả thi tuyển công chức tại Sở Nội vụ.

- Bước 7: Người trúng tuyển hoàn chỉnh hồ sơ, xuất trình đối chiếu bản gốc các văn bằng, chứng chỉ, các giấy tờ có liên quan.

- Bước 8: Sở Nội vụ giúp Hội đồng thi tuyển trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức.

- Bước 9: Ra Quyết định tuyển dụng công chức.

b. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại cơ quan Sở Nội vụ.

c. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV);

- Bản khai sơ yếu lý lịch tự thuật;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ;

- Bản sao bằng tốt nghiệp, kết quả học tập, các chứng chỉ, giấy tờ ưu tiên (nếu có),….theo yêu cầu của ngạch dự tuyển;

- 02 phong bì có dán tiem (ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận);

- 02 ảnh cỡ 4x6 cm;

- Số điện thoại liên hệ;

d. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

e. Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể.

f. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Trường Chính trị tỉnh, trường Đại học Hoa Lư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh …

h. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tuyển dụng công chức.

i. Phí lệ phí:

STT
Tên phí
Mức phí
 Văn bản quy định
1
Lệ phí đăng ký dự thi tuyển công chức

- Dưới 100 thí sinh tham dự, thu: 260.000 đồng/thí sinh;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự, thu: 200.000 đồng/thí sinh;

- Từ 500 thí sinh tham dự trở lên, thu: 140.000 đồng/thí sinh.

Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nộ vụ....


k. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký dự thi tuyển công chức (theo mẫu tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV).

l. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

m. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nộ vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ;

- Quyết định số 1248/2008/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.