THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ NỘI VỤ

  Thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý (thuộc diện UBND tỉnh quản lý)

 

 Trình tự thực hiện

   Bước 1:  Cơ quan, đơn vị có nhu cầu đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo thuộc diện UBND tỉnh quản lý, gửi hồ sơ đến bộ phận Tiếp nhận và trả Kết quả của Sở Nội vụ, Địa chỉ: Số 19, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.Thời gian vào các ngày làm việc Thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định);

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

           - Nếu hồ sơ đúng, đủ thì viết phiếu nhận hồ sơ.

          - Nếu hồ sơ không đúng, chưa đủ thì hướng dẫn cho đơn vị  nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm cán bộ, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm hoặc tổ chức hội nghị tuyển chọn của cơ quan, đơn vị nơi có cán bộ được bổ nhiệm;

Bước 4:  Cơ quan, đơn vị có cán bộ bổ nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm theo quy định và tờ trình đề nghị bổ nhiệm cán bộ gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ;

 Bước 5:  Sở Nội vụ tỉnh thẩm định hồ sơ của cán bộ được bổ nhiệm, xây dựng tờ trình báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

     Bước 6:  Chủ tịch UBND tỉnh ký, ban hành quyết định bổ nhiệm;

     Bước 7: Trả Kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Nội vụ, thời gian theo phiếu hẹn

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình;

Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, gồm:

          - Tờ trình đề nghị bổ nhiệm cán bộ; Trong trường hợp cấp ủy địa phương là cấp trên trực tiếp của cấp ủy cơ quan, đơn vị thì trao đổi ý kiến bằng văn bản (văn bản hiệp y) với cấp ủy địa phương;

- Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm đối với người đề nghị bổ nhiệm;

           - Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức - Mẫu 2C-BNV/2008 theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức ;

- Bản tự nhận xét, đánh giá;

- Bản nhận xét của cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ được bổ nhiệm;

- Phiếu khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ;

- bản sao giấy khai sinh (đối với bổ nhiệm lần đầu);

- Các loại bằng cấp, chứng chỉ;

- Bản kê khai tài sản theo quy định.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 Thời gian giải quyết:  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

           Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình.

           Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

           Phí, lệ phí:   Không

           Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Đạt tiêu chuẩn điều kiện của chức vụ, chức danh được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; đảm bảo số lượng theo quy định;

- Thuộc đối tượng quy hoạch chức danh bổ nhiệm hoặc chức danh tương đương với chức danh bổ nhiệm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

           Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

           Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

          - Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức ;

- Quyết định số 961/2003/QĐ-UB ngày 19/5/2003 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

- Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình.