Lượt xem: 110

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội của toàn dân

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội của toàn dân
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH