Lượt xem: 207

Quảng Ninh thông báo kết quả bầu cử

Ngày 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh họp báo thông tin về kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh họp báo thông tin kết quả bầu cử. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Theo kết quả bầu cử, cử tri tỉnh Quảng Ninh đã bầu đủ 8 ĐBQH, 66 đại biểu HĐND tỉnh, 420 đại biểu HĐND cấp huyện.

Cuộc bầu cử diễn ra an toàn; không có đơn vị nào phải bầu lại ĐBQH, HĐND tỉnh, HĐND huyện.

Đối với cấp xã, có chỉ có 1/177 khu vực bỏ phiếu phải bầu thêm đại biểu HĐND xã.

Trong cuộc bầu cử lần này, tỉ lệ cử tri tỉnh Quảng Ninh đi bỏ phiếu đạt 99,95%.

ĐBQH có tỉ lệ trúng cử bình quân là 89,10% (cao nhất là 93,5%, thấp nhất là 82,04%).

Đại biểu HĐND tỉnh có tỉ lệ trúng cử bình quân là 87,88% (cao nhất là 97,36%, thấp nhất là 68,57%).

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026:

 

Chinhphu.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH