Lượt xem: 214

Bình Phước công bố kết quả bầu cử ĐBQH, HĐND

Ngày 27/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Phước đã ban hành thông báo về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở tỉnh Bình Phước.

Thông báo nêu rõ: Sau khi kiểm định kết quả bầu cử của 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 22 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh gửi đến, Ủy ban bầu cử đã tiến hành lập biên bản tổng hợp kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Phước thông báo đến toàn thể đồng bào và cử tri trong tỉnh.

Cụ thể, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội:

Số đơn vị bầu cử là 2.

Số khu vực bỏ phiếu là 933.

Số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

Số người ứng cử là 10.

Tỉ lệ cử tri đi bầu là 99,97%.

Kết quả bầu cử Đơn vị bầu cử số 1, gồm thị xã Bình Long và các huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Lộc Ninh, Hớn Quản, Chơn Thành.

Đại biểu ứng cử Nguyễn Tuấn Anh có tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ 86,81%.

Đại biểu ứng cử Huỳnh Thành Chung có tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ 85,68%.

Đại biểu ứng cử Nguyễn Văn Lợi có tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ 88,62%.

Đại biểu ứng cử Điểu Hà Hồng Lý có tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ 17,62%.

Đại biểu ứng cử Lê Thị Hồng Phấn có tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ 20,16%.

Kết quả bầu cử Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và các huyện Phú Riềng, Đồng Phú, Bù Đăng.

Đại biểu ứng cử Vũ Ngọc Long có tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ 84,40%.

Đại biểu ứng cử Phan Viết Lượng có tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ 84,39%.

Đại biểu ứng cử Bùi Thị Bạch Mai có tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ 34,16%.

Đại biểu ứng cử Điểu Nen có tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ 19,22%.

Đại biểu ứng cử Điểu Huỳnh Sang có tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ 75,90%.

Đại biểu HĐND tỉnh

Số đơn vị bầu cử: 22.

Số khu vực bỏ phiếu: 933.

Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 60.

Số người ứng cử: 98.

Tỷ lệ cử tri đi bầu: 99,97%.

Số người trúng cử: 60.

Danh sách trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Chinhphu.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH