Lượt xem: 582

Tổng số lượng khách đến các điểm thăm quan, du lịch trên địa bàn toàn tỉnh trong 7 tháng năm nay đạt gần 2.163,5 nghìn lượt

Tổng số lượng khách đến các điểm thăm quan, du lịch trên địa bàn toàn tỉnh trong 7 tháng năm nay đạt gần 2.163,5 nghìn lượt
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH