Lượt xem: 4143

Thi đua thực hiện chủ đề năm công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính"!

Thi đua thực hiện chủ đề năm công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính"!

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TIN MỚI