Tăng cường kiểm soát điều kiện bảo quản trong sản xuất, chế biến, kinh doanh ớt bột khô
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Văn bản số 212/VPCP-KGVX ngày 06/01/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức kiểm tra, xác minh và công bố cho nhân dân về tình trạng nhiễm Aflatoxin trong ớt bột.

Kết quả kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh ớt bột cho thấy tỷ lệ mẫu nhiễm Aflatoxin B1 vượt ngưỡng cho phép là 36,25%. Nguyên nhân là do việc bảo quản ớt nguyên liệu trước chế biến và thành phẩm ớt bột sau chế biến chưa tuân thủ đúng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Nhằm tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm ớt bột khô và các mặt hàng nông sản có nguy cơ nhiễm nấm mốc (lạc, đậu, vừng, hạt tiêu, hạt điều...) để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, ngày 09/07/2018 UBND tỉnh ban hành văn bản số 232/UBND-VP3 đề nghị Sở Công thương; Sở NN & PTNT Ninh Binh; Sở Y tế; UBND huyện: Tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh ớt bột khô và các mặt hàng nông sản có nguy cơ nhiễm nấm mốc sinh Aflatoxin gây hại đối với sức khỏe người sử dụng; vận động, tập huấn cho người dân và doanh nghiệp áp dụng các phương thức xử lý sau thu hoạch, chế biến, bảo quản thành phẩm sau chế biến theo đúng các quy định tại Luật ATTP (Mục c Khoản 2 Điều 10; Điều 20, Mục a Khoản 2 Điều 27), Thông tư số 15/2011/TT-BYT của Bộ Y tế (Điều 4, Điều 8) quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; QCVN 8-1:2011/BYT về giới hạn an toàn cho phép đối với ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm; TCVN 2080:2007 - Ớt Chilli và ớt Capsicum, nguyên quả hoặc xay (dạng bột) - Các yêu cầu để hạn chế đến mức tối đa việc phát triển của nấm mc sinh Aflatoxin.

Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ba ngành: Nông nghiệp và PTNT, Y tế và Công Thương để tăng cường kiểm tra, kiểm soát điều kiện bảo quản trong chế biến, nhập khẩu và kinh doanh các mặt hàng nông sản có nguy cơ nhiễm nấm mốc sinh Aflatoxin để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Ninhbinh.gov.vn

 


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH