Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong tuần từ 29/6/2018 đến 05/7/2018
Trong tuần, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện Kết luận giao ban Thường trực Tỉnh ủy, Kết luận giao ban UBND tỉnh và tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Đón tiếp và làm việc với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào; Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng công tác an toàn giao thông, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh sơ kết 6 tháng năm 2018, Hội nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường về xử lý phế thải cao su và nhựa Plastic của Công ty Kính nổi Chu Lai; tiếp và làm việc với Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thế giới;

- Ban hành Công điện về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản trong mùa nắng nóng năm 2018. chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và tăng cường các giải pháp  đảm bảo nước tưới cho cây trồng; đẩy mạnh công tác chuẩn hóa hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất nông nghiệp sau dồn điền - đổi thửa.

- Tiếp tục tập trung nắm tình hình, tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; chỉ đạo công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn.

- Tính đến hết tháng 6/2018, tổng thu Ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 5.341,2 tỷ đồng, đạt 67,1% dự toán HĐND tỉnh, tăng 61,2% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách 2.457,2 tỷ đồng, đạt 54,1% dự toán HĐND tỉnh, tăng 39,9% so với cùng kỳ; Thu tiền sử dụng đất 825 tỷ đồng, đạt 87,8% dự toán HĐND tỉnh, tăng 143,2% so với cùng kỳ; Thu từ hoạt động XNK 2.059 tỷ đồng, đạt 83% dự toán HĐND tỉnh, tăng 69% so với cùng kỳ.

Ninhbinh.gov.vn


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH