Lượt xem: 453

Ninh Bình: Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp nhận và triển khai công tác tiêm chủng vắc xin

Để tăng cường kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Tống Quang Thìn vừa ký ban hành văn bản số 458/UBND-VP6 yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp nhận và triển khai công tác tiêm chủng vắc xin

Theo đó, thực hiện các Văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (Công văn số 4114/VPCP-KGVX, Thông báo số 194/TB-VPCP), Thông báo kết luận của đồng chí Thứ trưởng phụ trách Bộ Y tế tại Thông báo số 878/TB-BYT về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc tiếp nhận, triển khai công tác tiêm chủng vắc xin, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân hiểu về diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh, về biến chủng BA.5 của vi rút SARS-CoV-2 có thể làm dịch bùng phát trở lại để ủng hộ, tích cực tham gia tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giá

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố đảm bảo đầy đủ, kịp thời thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn; tăng cường triển khai các giải pháp phù hợp để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 trở lên và tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo khoa học, an toàn theo mục tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra; tiếp nhận và sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng, Covid-19 do Bộ Y tế phân bổ, tránh lãnh phí đồng thời không để xảy ra tình trạng có vắc xin mà không triển khai tiêm kịp thời; rà soát, cập nhật số liệu, tình hình phân bổ, tình hình sử dụng vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh theo quy định;

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo các cơ quan truyền thông làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến về lợi ích của việc tiêm vắc xin nhằm thúc đẩy, triển khai có hiệu quả công tác tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn tỉnh.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND các huyện, thành phố: tăng cường chỉ đạo, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, tổ chức rà soát các đối tượng trong độ tuổi chỉ định với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh; tập trung, quyết liệt chỉ đạo và thần tốc triển khai có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn ngay khi được phân bổ vắc xin, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ; thực hiện khen thưởng, động viên kịp thời đối với những đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Đối với các địa phương không tiếp nhận vắc xin, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND huyện, thành phố đó báo cáo, cam kết và chịu trách nhiệm với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra dịch bùng phát trên địa bàn do người dân chưa được tiêm chủng đầy đủ.

Xem chi tiết văn bản số 458/UBND-VP6 của UBND tỉnh tại đây! 

An Na

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH