CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

Số hiệu Văn bản

Ngày ban hành

Đơn vị ban hành

Trích yếu nội dung

36/TB-BTC  16/02/2022
UBND tỉnh

Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992-01/4/2022)

 110/QĐ-UBND 28/01/2022  UBND tỉnh 

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022)

25/KH-UBND   28/01/2022   UBND tỉnh 

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Ninh Bình - 30 năm đổi mới, sáng tạo và phát triển”

02/KH-SGDĐT  14/01/2022  Sở Giáo Dục & Đào Tạo

Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022)

146/KH-UBND

10/11/2021   UBND huyện Hoa Lư

Kế hoạch tham gia các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022)

 22/TĐKT-TTr

10/11/2021

Thanh tra tỉnh 

Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992-1/4/2022) của Thanh tra tỉnh 

46/KH-BDVTU

10/11/2021  Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992-01/4/2022) 

182/KH-UBND

03/11/2021  UBND tỉnh

Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022)

181/KH-UBND 29/10/2021  UBND tỉnh

Kế hoạch Tổ chức Lễ khởi công, động thổ, gắn biển các công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình

 40/KH-STTTT

25/10/2021

Sở Thông tin

và Truyền thông 

Kế hoạch Thông tin tuyên tuyên kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 – 01/4/2022)
191/KH-UBND 

22/10/2021

UBND huyện Kim Sơn 

Kế hoạch tham gia các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992- 01/4/2022)

144/KH-UBND

02/10/2021 

UBND thành phố Tam Điệp 

Kế hoạch Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình