SỞ NỘI VỤ

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Km số 2 - đường Trần Hưng Đạo - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3871155

- Email: snv@ninhbinh.gov.vn

Website: http://sonoivu.ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO

  • Giám đốc: Đinh Công Toản
  • Sinh ngày: 06/01/1969
  
• Quê quán: Xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: toandc.snv@ninhbinh.gov.vn
 


 
  • Phó Giám đốc Thường trựcVũ Tiến Tuấn
  • Sinh ngày: 10/9/1966
  
• Quê quán: Xã Nga An, Nga Sơn, Thanh Hóa
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: tuanvt.snv@ninhbinh.gov.vn
  
 Điện thoại: 0912.129.768  

  • Phó Giám đốc: Đỗ Trọng Luận
  • Ngày sinh: 02/9/1962
  
• Quê quán: Thị trấn Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
  
• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
  
• Số điện thoại: 0904.136.595
  
• Email: luandt@ninhbinh.gov.vn


  • Phó Giám đốc: Phạm Thị Bình
  • Ngày sinh: 02/02/1982
  • Quê quán: xã Khánh Thuỷ, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Quản lý công
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 096.123.88.99
  • Email: binhpt.snv@ninhbinh.gov.vn

Thông báo phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo Sở Nội vụ

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Văn phòng   4. Phòng Quản lý công chức viên chức
2. Thanh tra  5. Phòng Cải cách hành chính và Đào tạo
3.  Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ  6. Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

III. CÁC BAN CHI CỤC TRỰC THUỘC
1. Ban thi đua khen thưởng
2. Ban Tôn giáo
3. Chi cục văn thư lưu trữ


IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

File đính kèm: Quyết định số  56/2021/QĐ-UBND