SỞ Y TẾ

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Số18 - Đường Kim Đồng - Phường Phúc Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3871099 
                             (0229) 3874221                   

- Email: soyte@ninhbinh.gov.vn

Website: https://syte.ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO

  • Giám đốc:  Vũ Mạnh Dương
  
• Ngày sinh: 27/8/1962
  • Quê quán: Xã Gia Vượng, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ, Tiến sĩ Y tế công cộng
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 
0912.653.144
  • Emailduongvm.yt@ninhbinh.gov.vn

 
  • Phó Giám đốc:  Đinh Thị Bẩy
  
• Ngày sinh: 22/6/1967
  • Quê quán: Xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CKII
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0988.895.216
  • Emailbaydt.yt@ninhbinh.gov.vn


  
  • Phó Giám đốc:  Ngô Ngọc Quang
  
• Ngày sinh: 26/9/1969
  • Quê quán: Xã Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: CKI - Y tế công cộng
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.351.844
  • Emailquangnn.yt@ninhbinh.gov.vn

  
  • Phó Giám đốc:  Phạm Thị Phương Hạnh
  
• Ngày sinh: 20/10/1976
  • Quê quán: Xã Liên Sơn, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ, CKII Quản lý Y tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.272.843
  • Email
hanhptp.yt@ninhbinh.gov.vn


 II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

 1. Văn phòng 5. Phòng Nghiệp vụ Dược
 2. Thanh tra  6. Phòng Kế hoạch - Tài chính
 3. Phòng Tổ chức - Cán bộ 7. Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược tư nhân 
 4. Phòng Nghiệp vụ Y  

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình
2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

IV. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC

 1. Trung tâm kiểm soát bệnh tật 15. Trung tâm Y tế huyện Nho Quan 
 2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh 16. Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn
 3. Bệnh viện Sản - Nhi 17. Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư
 4. Bệnh viên Y dược cổ truyền   18. Trung tâm Y tế Thành phố Ninh Bình 
 5. Bệnh viện  Mắt 19. Trung tâm Y tế Thành phố Tam Điệp
 6. Bệnh viện Tâm thần  20. Trung tâm Y tế huyện Yên Mô 
 7. Bệnh viện Phục hồi chức năng  21. Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh 
 8. Bệnh viện phổi   22. Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn 
 9. Bệnh viên Đa khoa huyện Nho Quan 23. Trung tâm Cấp cứu 115
10. Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn
11. Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm
12. Trung tâm Pháp y
13. Trung tâm Giám định Y khoa  
14. Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

V. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
File đính kèm: Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND

VI. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
X
em chi tiết tại file đính kèm