Lượt xem: 2857

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Km số 2 -  Đường Trần Hưng Đạo - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax:  (0229) 102099 

Website: pcninhbinh.npc.com.vnI. BAN GIÁM ĐỐC  
  • Chủ tịch kiêm Giám đốc:  Trần Đăng Sơn
  • Sinh ngày: 23/8/1972
  • Quê quán: Mỹ Xá, Nam Định
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 0963.638.868

 
   
    • Phó Giám đốc:  Phạm Văn Đức
  • Sinh ngày: 12/8/1962
  • Quê quán: Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện xí nghiệp
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 0966.252.888
   
  • Phó Giám đốc:  Đinh Quang Thuần
  • Sinh ngày: 02/7/1971
  • Quê quán: Xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Kỹ sư hệ thống điện
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 0963.737.377
   
  • Phó Giám đốc:  Nguyễn Hồng Vân
  • Sinh ngày: 19/10/1971
  • Quê quán: Xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hoá các xí nghiệp công nghiệp
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 0913.370.071

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Văn phòng

8. Phòng Quản lý đầu tư

2. Phòng Kế hoạch và Vật tư

9. Phòng Kinh doanh

3. Phòng Kỹ thuật

10. Phòng Thanh tra Bảo vệ và Pháp chế

4. Phòng Tổ chức và Nhân sự
11. Phòng Quản lý đấu thầu
5. Phòng Tài chính kế toán 12. Phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện 
6. Phòng An toàn 13. Phòng Công nghệ thông tin
7. Phòng Điều độ  

III. CÁC ĐIỆN LỰC

1. Điện lực Thành phố Ninh Bình

5. Điện lực Yên Khánh

2. Điện lực Tam Điệp

6. Điện lực Kim Sơn

3. Điện lực Hoa Lư

7. Điện lực Gia Viễn

4. Điện lực Yên Mô
8. Điện lực Nho Quan

IV. CÁC ĐƠN VỊ PHỤ TRỢ
1. Trung tâm Thí nghiệm điện
2. Xí nghiệp cơ điện
3. Ban Quản lý dự án
4. Trung tâm tư vấn xây dựng

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TIN MỚI