Lượt xem: 2951

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ:  Số 29 - Đường Lê Đại Hành - Phường Thanh Bình - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3880470

Website: http://vhtt.ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO • Giám đốc: Nguyễn Mạnh Cường
  • Sinh ngày: 16/9/1972 
  
• Quê quán: Yên Lâm, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế chính trị
  • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
  • Email:  cuongnm.svhtt@ninhbinh.gov.vn 
  • 
Điện thoại: 0912.030.221
   

  
  • Phó Giám đốc: Trần Việt Phương
  • Sinh ngày: 7/4/1966
  • Quê quán: Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa
  • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
  • Email: phuongtv.svhtt@ninhbinh.gov.vn
   Điện thoại: 0913.370.103
   

  • Phó Giám đốc: Vũ Hồng Minh
  • Sinh ngày: 25/3/1968
  • Quê quán: Xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thể thao và Cử nhân hành chính
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: minhvh.svhtt@ninhbinh.gov.vn
  • Điện thoại: 0912.912.397
   

  • Phó Giám đốc: Vũ Thanh Lịch
  • Sinh ngày: 23/10/1978
  • Quê quán: Xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Văn hoá học
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: lichvt.svhtt@ninhbinh.gov.vn
  • Điện thoại: 0917.709.809

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
  

1. Văn phòng Sở

5. Phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

2. Thanh tra Sở

6. Phòng Quản lý văn hóa

3. Phòng Quản lý di sản văn hóa

7. Phòng Tổ chức pháp chế

4. Phòng Quản lý Thể dục thể thao

8. Phòng Kế hoạch tài chính

III. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

1. Bảo tàng tỉnh

5. Trung tâm phát hành phim và Chiếu bóng

2. Thư viện tỉnh

6. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

3. Trung tâm văn hóa tỉnh

7. Trung tâm Bảo tồn Di tích lịch sử - Văn hóa và Cố đô Hoa Lư

4. Nhà hát Chèo Ninh Bình

8. Nhiếp ảnh tỉnh
 
Xem chi tiết tại số 50/2021/QĐ-UBND

IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

File đính kèm: Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND

V.THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại file đính kèm
 
  Đang cập nhật
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TIN MỚI