Lượt xem: 750


SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN BIẾT

- Tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp                                                                                             

112; 0229.112

- An ninh trật tự

113; 0229.113

- Báo cháy, nổ

114; 0229.114

- Hệ thống cấp cứu y tế

115; 0229.115

- Phản ánh tai nạn giao thông

02293.873.338

- Trợ giúp khách du lịch Ninh Bình 

 02293.886.068

- Điện sinh hoạt

 19006769

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH