Lượt xem: 1205

Thông báo: Mời quan tâm dự án đầu tư Khu nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu và người lao động khu vực lân cận

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình vừa có thông báo số 293/TB-KHĐT mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu và người lao động khu vực lân cận.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh giới thiệu tới các nhà đầu tư toàn văn Thông báo số 293/TB-KHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Cổng TTĐT tỉnh

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TIN MỚI