Lượt xem: 1397

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình với các địa phương đến cấp xã

Ngày 12/11/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình ban hành Kết luận số 269/KL-BCĐ về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình với các địa phương đến cấp xã

Theo đó, Ngày 09 tháng 11 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị trực tuyến đến cấp xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

Tại điểm cầu cấp huyện có các đồng chí: Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và một số đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện.

Ở điểm cầu cấp xã có các đồng chí: Chủ tịch UBND, lực lượng Công an, lực lượng y tế tuyến xã và Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn/xóm. Sau khi nghe báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được triển khai chủ động, khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát chặt chẽ, duy trì hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh xuất hiện trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh là rất cao do tình hình diễn biến dịch bệnh ở các tỉnh lân cận và cả nước tiếp tục phức tạp, sự chủ quan, lơ là, ý thức chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của một bộ phận người dân, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cơ sở dịch vụ… chưa tốt; chính quyền của một số cơ sở thiếu quyết liệt, chưa sát sao.

Để tiếp tục phòng, chống dịch hiệu quả, duy trì phát triển sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và nhân dân với tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung sau:

1. Quan điểm chung: Toàn thể hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và mỗi người dân không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch Covid-19; Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 tại các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đặc biệt là Công văn số 246/BCĐ-VP6 ngày 22/10/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh.

2. Phát huy các bài học kinh nghiệm, tinh thần và kết quả đạt được trong thời gian qua để tiếp tục thực hiện tốt trong thời gian tới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tuân thủ nghiêm túc, tự nguyện, tự giác các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, công tác tuyên truyền nội dung được biên tập ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhân dân, để các cấp, các ngành và người dân nắm bắt, hiểu rõ những nội dung cần thiết để tự phòng, tránh cho bản thân và người nhà, đề cao cảnh giác, nâng cao trách nhiệm trong công tác giám sát, phát hiện, tố giác những người đi về địa phương không khai báo hoặc khai báo không trung thực cho các cấp chính quyền để kịp thời xử lý; Tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng những phóng sự về những cách làm hay, việc làm tốt để được nhân rộng và phát huy.

3. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp, lực lượng Công an xã, hệ thống giám sát y tế cơ sở, Tổ Covid-19 cộng đồng, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong hoạt động giám sát, phát hiện sớm các đối tượng đi về địa bàn; Phát động phong trào phát hiện, tố giác những người ở nơi khác về không khai báo y tế hoặc hoặc khai báo y tế không trung thực; giám sát chặt chẽ các đối tượng có yếu tố dịch tễ liên quan cần phải cách ly và xử lý theo quy định, rà soát những khu vực có nguy cơ cao; Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Xử lý nghiêm các trường hợp lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Yêu cầu thực hiện cam kết khi cách ly tại nhà, có treo biển thống nhất ghi “địa điểm cách ly y tế tại nhà”.

4.Tiếp tục duy trì, tăng cường hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát dịch theo quy định, hướng dẫn thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch bệnh. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thí điểm thực hiện khai báo y tế tự động bằng thiết bị thông minh để kiểm soát người ra vào tỉnh tại một số chốt kiểm soát dịch bệnh, thời gian hoàn thành trong tháng 11/2021.

5.Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động đáp ứng các cấp độ dịch; hoàn thiện các kịch bản, kế hoạch thích ứng, linh hoạt với từng cấp độ dịch; UBND các huyện, thành phố rà soát, lập danh sách trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng (từ 15 tuổi trở lên) trên địa bàn chưa được tiêm, gửi danh sách về Sở Y tế trước ngày 15/11/2021 để tổ chức tiêm.

6.Tiếp tục thực hiện tầm soát diện rộng, xét nghiệm sàng lọc những người và những nơi có nguy cơ cao (khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà hàng lớn, những chốt kiểm soát dịch, bệnh…). Tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ 3 sở sản xuất, kinh doanh, các khu, cụm công nghiệp thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19, việc thực hiện rà soát nguy cơ cho công nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh xảy ra, nhất là khi có ca bệnh trong cơ sở và tổ chức tập huấn, diễn tập các phương án xảy ra.

7. Sở Y tế - Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu, triển khai điểm lấy mẫu riêng và làm xét nghiệm dịch vụ để phục vụ nhu cầu người dân đảm bảo hạn chế lây lan, ảnh hưởng hoạt động của các cơ sở khám chữa, bệnh; Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động để người dân tự nguyện đi tiêm phòng vắcxin với tỷ lệ cao nhất; Chuẩn bị đầy đủ hệ thống oxy lỏng, bình ô xy cá nhân tại các cơ sở y tế cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; phương án trạm y tế lưu động, túi thuốc điều trị cộng đồng, phương án cách ly tại nhà, phương án xử lý tử thi…; Cơ bản đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế đáp ứng cho các cấp độ dịch. Mua sắm phải khách quan, công khai, minh bạch.

Cũng tại Kết luận, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao động-Thương binh và xã hội và các đơn vị liên quan tổ chức vinh danh, khen thưởng cho các cán bộ, nhân viên của 3 Đoàn cán bộ y tế đi tăng cường tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương; 02 đoàn cán bộ liên ngành đi đón người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam và một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu. Trong quá trình thực hiện phòng, chống dịch nếu có khó khăn thì cấp dưới đề nghị lên cấp trên trực tiếp để kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết; giao Sở Y tế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung Kết luận này, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo trên và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với lĩnh vực, địa phương phụ trách.

Xem chi tiết Kết luận số 269/KL-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình tại đây.

An Na

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH