Lượt xem: 675

Đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên khắp cả nước, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc “chuyển từ phòng ngừa sang tấn công Covid-19 bằng công nghệ" Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, trong đó giải pháp quản lý người vào, ra ở các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người sử dụng mã QR là giải pháp rất quan trọng hỗ trợ cho việc truy vết.

Hiện nay việc triển khai sử dụng quét mã QR khi đến các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người ở một số địa phương vẫn còn hạn chế. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo quyết liệt và toàn diện các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương phối hợp triển khai áp dụng trên địa bàn.

Thực hiện văn bản số 2278/BTTTT-THH, ngày 25/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông; ngày 28/6/2021, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 362/UBND-VP6 về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Để triển khai hiệu quả giải pháp quản lý trên, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các nội dung yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản trên. Những vấn đề vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Cổng TTĐT tỉnh

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TIN MỚI