Lượt xem: 375

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các nội dung quan trọng

Sáng 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các nội dung quan trọng

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; 

Dự thảo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh; Báo cáo việc triển khai thực hiện kiến nghị kiểm toán về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ của tỉnh; 

Dự thảo Thông báo kết luận giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Thường trực Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo UBND huyện Nho Quan về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở ý kiến các đại biểu thảo luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà kết luận: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao công tác tham mưu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong việc xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và cơ bản nhất trí với dự thảo. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh dự thảo trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các nội dung quan trọng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà  phát biểu kết luận hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh; giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện trình ký ban hành để tổ chức thực hiện.

Về Báo cáo việc triển khai thực hiện kiến nghị kiểm toán về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của tỉnh trong thời gian qua. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị triển khai thực hiện nghiêm kiến nghị kiểm toán, trong đó quan tâm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan; có các biện pháp khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; quy định rõ thời hạn hoàn thành việc thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan; tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị theo các nội dung, yêu cầu, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kiểm toán nhà nước khu vực XI đảm bảo thời gian theo quy định.

Đối với Dự thảo Thông báo kết luận giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Thường trực Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo UBND huyện Nho Quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với dự thảo Thông báo kết luận giám sát.

Đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Nho Quan nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm; báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo Baoninhbinh.org.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TIN MỚI