Lượt xem: 304

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều 12/5, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến vào: Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển bền vững vùng kinh tế ven biển Kim Sơn, giai đoạn 2022-2030 và Dự thảo Báo cáo sơ kết và Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 31/10/2017 của Tỉnh ủy về phát triển thành phố Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Báo cáo kết quả kiểm tra các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước triển khai chậm tiến độ và phương án xử lý các tồn tại của từng dự án chậm tiến độ đã kiểm tra; Chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Yên Bình, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp; Chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu và người lao động khu vực lân cận; Chủ trương về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù theo quy định tại khoản 7, Điều 17, Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

Qua thảo luận, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đánh giá Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển bền vững vùng kinh tế ven biển Kim Sơn, giai đoạn 2022-2030 và Dự thảo Báo cáo sơ kết và Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 31/10/2017 của Tỉnh ủy về phát triển thành phố Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là những nghị quyết rất quan trọng, tạo động lực cho sự phát triển của các địa phương và của tỉnh. 

Các đại biểu cũng thống nhất cao về nội dung dự thảo, đồng thời trao đổi, làm rõ, thống nhất một số vấn đề liên quan đến việc trình bày các nội dung của nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, mục tiêu dài hạn và liên quan đến vấn đề quản lý và sử dụng nguồn lực đất đai... nêu trong nghị quyết, kết luận.

Đối với chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Yên Bình, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp và dự án Khu nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu, các đại biểu thống nhất cao về chủ trương; đồng thời làm rõ cơ sở pháp lý, những vấn đề cần quan tâm để khi triển khai đảm bảo khả thi, hiệu quả cao.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 261-TB/UBKTTW, ngày 08/4/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung và công tác tổ chức cán bộ. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất ý kiến các đại biểu và thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu, hoàn chỉnh nghị quyết, kết luận để ban hành. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, sau khi nghị quyết, kết luận ban hành, phải rất quan tâm việc tổ chức thực hiện, cần xây dựng kế hoạch cụ thể, lựa chọn một số việc để tập trung thực hiện.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Về báo cáo kết quả kiểm tra các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước triển khai chậm tiến độ và phương án xử lý, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã rất nỗ lực, quyết tâm thực hiện việc kiểm tra và đưa ra phương án xử lý.

Đồng chí đề nghị sớm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các phương án xử lý đã đề xuất. Trong quá trình thực hiện cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, quyết liệt xử lý sai phạm; không tiếp tục gia hạn các dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, làm rõ trách nhiệm địa phương, đơn vị, cá nhân liên quan đến dự án chậm tiến độ. Tập trung hỗ trợ nhà đầu tư để tháo gỡ tồn tại, khó khăn, vướng mắc; định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với chủ trương đầu tư 2 dự án nhà ở, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là những dự án đúng với chủ trương của tỉnh, do đó đối với dự án nhà ở xã hội cần đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn chỉnh dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đúng quy trình. Trong quá trình thực hiện lưu ý vấn đề đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vấn đề bảo vệ môi trường, giao thông...; đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và các đối tượng dự án hướng đến.

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, tập trung các vấn đề về nguồn lực, về thi công đảm bảo chất lượng, an toàn và chi phí hợp lý. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp người lao động để đảm bảo công khai, minh bạch, thuận lợi cho việc tiếp cận dự án. 

Về dự án Khu đô thị Yên Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý chủ trương đã được Ban Thường vụ nhất trí; các bước tiếp theo sẽ tiếp tục được nghiên cứu, thảo luận, thống nhất.

Đối với chủ trương về định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương, đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu hoàn thiện nội dung về tiêu chuẩn định mức, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo baoninhbinh.org.vn

 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH