Lượt xem: 333

Yên Khánh quyết tâm thực hiện Chủ đề công tác năm 2022

Bám sát chủ đề công tác năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Huyện ủy Yên Khánh quyết định lựa chọn chủ đề và nội dung trọng tâm để tập trung triển khai thực hiện đó là "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao". Vượt qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã và đang nỗ lực thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực.
Yên Khánh quyết tâm thực hiện Chủ đề công tác năm 2022

Xã Khánh Mậu (Yên Khánh) phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022.

Đồng chí Phạm Thị Minh Chính, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Khánh cho biết: Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng chủ đề công tác năm 2022 của huyện, đồng thời ban hành hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện Chủ đề. Từ định hướng trên, Huyện ủy yêu cầu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc lựa chọn các nội dung trọng tâm đăng ký và triển khai thực hiện đạt kết quả nổi bật. 

Bên cạnh đó, Ban cũng tham mưu cho Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức; phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chủ đề của cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. 

Quán triệt sự chỉ đạo của Huyện ủy, để hiện thực hóa những nhiệm vụ của Chủ đề công tác năm đã đề ra, các tổ chức, cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với thực tiễn, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Đặc biệt, tinh thần chỉ đạo, quyết tâm chính trị của Huyện ủy về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao đã được các cấp ủy đảng nhận thức sâu sắc, nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện. 

Cụ thể như tại xã Khánh Mậu, địa phương đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao trong năm nay, việc thực hiện các tiêu chí càng được tiến hành khẩn trương với sự tham gia tích cực, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Đồng chí Phạm Văn Định, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chủ đề công tác năm của tỉnh, huyện để triển khai tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường nề nếp, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức. Cán bộ, công chức xã chấp hành tốt các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân phải đảm bảo nhanh gọn, thuận lợi, không gây phiền hà, không để chậm, muộn. 

Cùng với đó, Đảng ủy đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên, công chức giúp đỡ các thôn xóm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. 

Năm 2022, xã phấn đấu xây dựng thêm 2 khu dân cư kiểu mẫu, gắn với việc đó là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, trước hết phải gương mẫu, bám sát cơ sở, theo dõi, giúp đỡ, động viên nhân dân thấy được ý nghĩa và trách nhiệm trong việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và xã NTM nâng cao. 

Đến nay, xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí NTM nâng cao và tiếp tục tập trung dồn lực cho các tiêu chí sắp đạt như: quy hoạch, nâng cấp một số tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, xây dựng sản phẩm OCOP của xã và chuyển đổi các mô hình sản xuất nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. 

Trong quá trình lãnh đạo xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân, đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao. Các cấp ủy yêu cầu từng cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu gương, là nòng cốt đi đầu, nhất là trong những việc khó như: giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường, huy động nguồn lực đóng góp... 

Đồng thời cán bộ, đảng viên phải thể hiện rõ quyết tâm, kiên trì trong công tác dân vận, giải thích rõ nội dung, ý nghĩa của phong trào, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, không trông chờ, ỷ lại vào nguồn lực Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch, cam kết thực hiện Chủ đề năm gắn với vai trò nêu gương của mình để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. 

Từ sự nêu gương, nói đi đôi với làm và bằng những việc làm cụ thể của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đồng thuận, tin tưởng, tích cực hưởng ứng tham gia. Đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo như: hiến đất mở rộng đường vào khu dân cư; xã hội hóa để lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng các trục đường và dụng cụ thể thao, sửa sang nhà văn hóa thôn, xóm; mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh tại hộ gia đình và địa bàn dân cư; tổ chức tổng vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, khuôn viên gia đình, vườn tược, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp…, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ và quyết tâm cao trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. 

Và điều quan trọng là cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên đã hiểu về giá trị thiết thực trong lựa chọn nội dung trọng tâm, những vấn đề cấp bách để triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm. "Nhân dân trong xóm nhất trí cao với chủ trương của chi bộ về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đóng góp kinh phí cùng với sự hỗ trợ của cấp trên để chỉnh trang nhà văn hóa, xây dựng đường hoa, hệ thống cống rãnh thoát nước… Giờ đây ở xóm 3 đèn điện thắp sáng, đường hoa, ngõ xóm, cửa nhà sạch sẽ. Điều mà tôi tâm đắc nhất là nhận thức của nhân dân nâng lên rõ rệt, ngay về ý thức tổ chức sinh hoạt, lao động, vệ sinh môi trường"- Ông Lê Văn Dũng, Bí thư Chi bộ xóm 3, xã Khánh Mậu phấn khởi chia sẻ. 

Với sự chủ động, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện Yên Khánh trong thực hiện chủ đề công tác năm sẽ là động lực để cán bộ, đảng viên, nhân dân quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đưa huyện Yên Khánh đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2023.

Baoninhbinh.org.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH