Lượt xem: 682

Toàn tỉnh có 453/469 trường học đạt chuẩn quốc gia

Thời gian qua, ngành giáo dục Ninh Bình luôn tích cực đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới theo chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tính đến tháng 9/2022, toàn tỉnh có 453/469 trường học đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 96,6%, trong đó trường mầm non đạt 97,4% (mức độ 2 đạt 39,1%), tiểu học đạt 100% (mức 2 đạt 78%), TH&THCS đạt 71,1%, THCS đạt 100% (mức 2 đạt 86,5%), THPT đạt 70% (mức 2 đạt 48,1%). Tỷ lệ phòng học kiên cố toàn ngành đạt 88,6% (tăng 0,4% so với năm học trước); trong đó khối huyện, thành phố đạt 87,8%, khối trực thuộc Sở đạt 97,0%.

Trong năm học, các trường tiểu học đã đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống, tích hợp giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, xây dựng thói quen hình thành nhân cách cho học sinh. 100% các cơ sở giáo dục cấp tiểu học tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; khuyến khích nhiều học sinh tham gia các sân chơi trực tuyến; xây dựng, phát triển thư viện đáp ứng nhu cầu đổi mới trong đó có 60 trường triển khai thư viện thân thiện theo mô hình Room to Read; 100% trường tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày; thực hiện nghiêm túc việc dạy học lồng ghép an toàn giao thông, giáo dục an ninh- quốc phòng, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Tích cực tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ các môn học, trong đó hoạt động có yếu tố tiếng Anh được triển khai ở nhiều đơn vị; có 14 trường tổ chức thí điểm dạy học bằng tiếng Anh ở môn Toán, 01 trường dạy học bằng tiếng Anh ở môn Khoa học, 44 trường dạy học môn Tiếng Anh liên kết có giáo viên người nước ngoài.

Các trường TH&THCS, THCS, THPT xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học, chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 9 THCS và học sinh lớp 12 THPT, tổ chức thi thử 01 lần cho học sinh lớp 9 THCS và thi thử tốt nghiệp THPT 2 lần cho học sinh lớp 12 THPT. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt kết quả nổi bật nhất từ trước đến nay; tham gia các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia cũng tăng lên về số lượng giải và chất lượng giải, qua đó cho thấy chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng lên vững chắc.

Đồng thời, ngành giáo dục phối hợp với các sở, ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; tổ chức các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; tích cực chỉ đạo các cơ sở giáo dục về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 và hưởng ứng tham gia Cuộc thi Giới thiệu Sách trực tuyến năm 2022; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, thực hiện các tiêu chí về “Công dân học tập”; “Cộng đồng học tập cấp xã” và “ Đơn vị học tập”. Các cơ sở GDTX tiếp tục được củng cố và phát triển theo hướng bền vững; tỉ lệ học viên vừa học văn hóa vừa học nghề trong các TTGDNN- GDTX đạt 98.7% (tăng 4,6% so với năm học trước). Ngành cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”, triển khai Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dạy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, đảm bảo an toàn trong các nhà trường; 100% cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn tỉnh đã thành lập Tổ tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh và công tác xã hội trong trường, đa dạng hóa nội dung, nhân rộng mô hình tư vấn tâm lý nhằm triển khai có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý trong nhà trường. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục thể chất trong nhà trường; hướng dẫn triển khai tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ và các hoạt động trải nghiệm. Triển khai thực hiện chương trình giáo dục lớp 1, lớp 2, lớp 6 đúng chỉ đạo hướng dẫn của Bộ GDĐT; với nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn của địa phương; đưa vào giảng dạy bộ Tài liệu giáo dục của địa phương lớp 1, lớp 2, lớp 6 bảo đảm hiệu quả, chất lượng.

CTV Nguyễn Thuỷ

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TIN MỚI