THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Số hiệu Văn bản    Ngày ban hành

 Trích yếu nội dung

 
33/KH-TU 

06/8/2021

Kế hoạch chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tải về 
770/STTTT-TTBCXB 

19/7/2021

Về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm Tải về  
 28/TB-TTHĐ 30/6/2021 

Thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

688/STTTT-TTBCXB

01/7/2021 Về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm Tải về
   

Thông tin báo chí Năm du lịch Quốc gia  2021, Hoa Lư - Ninh Bình

Tải về 
09/TB- TTHĐ  24/02/2020

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khoá XIV

Tải về 
36/TB-TTHĐ  11/12/2020 

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khoá XIV

 Tải về
  23/10/2020 

Thông tin Kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

 Tải về
 92/KH-UBND  11/9/2020

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2015-2020

 Tải về
  01/KH-TBTT  18/8/2020 

Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V (2020-2025)

 Tải về
 162/KH-BTGTU  07/7/2020

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền. phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

 Tải về