Danh sách các cơ quan khối Đảng, đoàn thể và cơ quan trung ương trên địa bàn

STT Đơn vị Người phát ngôn Chức vụ Điện thoại Địa chỉ thư điện tử
1 Đảng ủy khối cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Hồng Hạnh Bí thư 0945351778  
2 Văn phòng đoàn ĐBQH Đinh Tuấn Anh Phó Chánh Văn phòng phụ trách 0913292911 dinhtuananh@quochoi.vn
3 Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Nhung Chánh Văn phòng 0915841020 nhungnt.vphdnd@ninhbinh.gov.vn
4 UB kiểm tra tỉnh ủy Ninh Bình Tô Văn Từ Chủ nhiệm 0913292208  
5 Ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Danh Tuyên Trưởng Ban 0913261525 luudanhtuyen@TUNinhBinh
6 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Đình Chuyên Trưởng phòng Tuyên truyền báo chí xuất bản    
7 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phân công theo lĩnh vực phụ trách      
8 Ban Dân vận Tỉnh ủy Đỗ Việt Anh  Trưởng Ban  0912464957  
9 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đỗ Việt Anh UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh 0912464957 dovietanhldldnb@gmail.com
Vũ Thị Thủy Phó Chủ tịch Thường trực 0915821336 vuthuymttqnb@gmail.com
Phạm Văn Hiện Phó Chủ tịch 0912851018 hienbtcunb@gmail.com
10 Đài phát thanh và Truyền hình Nguyễn Vương Sơn Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính 0912159199 vuongsonnb@gmail.com
11 Tỉnh đoàn Ninh Bình Nguyễn Tử Nam Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn 0944369602  
12 Bưu điện tỉnh Nguyễn Hữu Khánh Giám đốc 0947175888 khanhnh.bdnb@vnpost.vn
13 Kho bạc nhà nước tỉnh Hoàng Thanh Phong Phó Giám đốc 0917897272 phonght@vst.gov.vn
14 Bảo hiểm xã hội tỉnh  Bùi Thị Lan Hương Giám đốc 0912977558 huongbtl@ninhbinh.vss.gov.vn
15 Cục Hải quan Hà Nam Ninh Phạm Hồng Thanh Cục trưởng 0982466888 phamhongthanh.hqhnn@gmail.com
Nguyễn Duy Thuận Phó Cục trưởng 0904195169 thuannd1969@gmail.com
16 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh  Đào thị Thu Hoà Phó Chủ tịch 0919792176 hoadaotpnb@gmail.com
Lại Thị Thanh Tâm Phó Chủ tịch 0982630797 tamlaipnnb@gmail.com
Vũ Thị Hà Phó Chủ tịch 0915640001 havungocminh@gmail.com
17 Kho bạc nhà nước tỉnh Hoàng Thanh Phong Phó Giám đốc 0917897272 phonght@vst.gov.vn
18 Liên minh các HTX Vũ Văn Cung Phó Chủ tịch 02293 899 947 vuvancung@gmail.com
19 Bảo hiểm xã hội tỉnh Bùi Thị Lan Hương Giám đốc 0912977558 huongbtl@ ninhbinh.vss.gov.vn
Đặng Thị Thanh Hà Phó Giám đốc 0912211591 hadtt@ninhbinh.vss.gov.vn
20 Công an tỉnh Phạm Văn Sơn Giám đốc 0989067067 phamsoncanb@gmail.com
21 Tòa án nhân dân tỉnh Vũ Hồng Việt Chánh Văn phòng 0912129202  
22 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nguyễn Sinh Thọ Chánh Văn phòng    
23 Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nguyễn Minh Khôi Giám đốc 0913382917 khoi.nguyenminh@sbv.gov.vn
24 Cục Quản lý thị trường Bùi Văn Điền Phó Cục trưởng 0913397322 dienbv@dms.gov.vn
25 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Thắng Chủ nhiệm Chính trị    
26 Công ty TNHHMTV Điện lực Ninh Bình Trần Đăng Sơn Chủ tịch kiêm Giám đốc 0963638868  
27 Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Vũ Đức Thụy Giám đốc  0913292331 vuducthuy@gmail.com
28 Ban An toàn giao thông Lê Trọng Thành Giám đốc 0913529872 thanhlt.gtvt@ninhbinh.gov.vn
29 Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Trần Đức Trường Phó Giám đốc 0912566217 ppmuninhbinh@gmail.com
Nguyễn Quốc Hiển Trưởng phòng TCHC   ppmuninhbinh@gmail.com
30 Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp & PTNT Phạm Ngọc Thịnh Giám đốc 0913292851 thinhpn.qlann@ninhbinh.gov.vn
31 Cục thuế tỉnh Đinh Nam Thắng Cục trưởng  
32 Cục thống kê Đinh Thế Thập Cục trưởng  0229.3891.621 dtthap@gso.vn
33 Liên đoàn lao động tỉnh Dương Đức Khanh  Chủ tịch  0913292502 duongduckhanhnb@gmail.com
34 Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật tỉnh Đỗ Văn Dung  Chủ tịch Hội  0916162135  
35 Hội nông dân Đinh Hồng Thái Chủ tịch Hội  0989090151 thaihndnb@gmail.com
36 Hội cựu chiến binh Đại tá Lương Văn Tuấn  Chủ tịch Hội  0229.3871196  
37 BCH Bộ đội biên phòng Trung tá Đỗ Vĩnh Thăng  Chính ủy 02293888235 bchbpbienphongninhbinh@ninhbinh.gov.vn
38 Trường chính trị tỉnh Lưu Văn Hiền  Hiệu trưởng     
39 Trường Đại học Hoa Lư Nguyễn Mạnh Quỳnh Phó Hiệu trưởng    

 Dữ liệu đang cập nhật