BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH NINH BÌNH KHÓA XIV


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Lê Thu Hà

Trưởng Ban

2

Trần Thị Thùy Dương

Phó Trưởng ban

3

Đinh Thị Phượng

Ủy viên

4

Đinh Hồng Thái

Ủy viên

5

Phan Thành Công

Ủy viên

6

Hoàng Minh Dần

Ủy viên