g
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
 KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016-2021• Họ và tên: Trần Hồng Quảng 
• Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
• Ngày sinh: 14/12/1963
• Quê quán: Xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
• Trình độ lý luận Chính trị: Cử nhân
• Số điện thoại: 0982.630.863
• Email: quangth.hdnd@ninhbinh.gov.vn


   

• Họ và tênBùi Hoàng Hà
• Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình 
• Sinh ngày: 05/5/1969
• Quê quán: Xã Thanh Lạc, Nho Quan, Ninh Bình
• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế chính trị
• Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
• Email: habh.snv@ninhbinh.gov.vn

• Điện thoại: 0912.222.996

   

 

• Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hà 
• Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
• Ngày sinh: 30/7/1973
• Quê quán: Phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
• Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp


   
 Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung 
• Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
• Ngày sinh: 19/11/1981
• Quê quán: Phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
• Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp
• Số điện thoại: 0915.841.020
• Email: nhungnt.vphdnd@ninhbinh.gov.vn
   
  • Họ và tên: Nguyễn Văn Định 
• Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
• Ngày sinh: 01/12/1975
• Quê quán: Xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
• Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp
• Số điện thoại: 0912.763.763
• Email: dinhnv.vphdnd@ninhbinh.gov.vn