HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ:   Phố Kỳ Lân - Phường Tân Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại: (0229) 3871 196I. BAN LÃNH ĐẠO


    • Chủ tịch: Đại tá Lương Văn Tuấn
  • Năm sinh: 1954
   
  • Phó Chủ tịch: Nguyễn Phi Hùng
  • Năm sinh: 1955
  
   
  • Phó Chủ tịch: Trần Tiên Sinh
  • Năm sinh: 1952

Đang cập nhật

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Văn phòng

4. Ban Tuyên giáo

2. Ban Thường trực Hội CCB tỉnh

5. Ban Kinh tế

3. Ban Tổ chức -  Chính sách