SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 23 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại: (0229) 3871157           

- Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
                vanphongkhcnnb@gmail.com

Website: http://khcnninhbinh.gov.vn
I. BAN LÃNH ĐẠO  • Giám đốc Nguyễn Toàn Thắng
  • Sinh ngày: 07/5/1975
  
• Quê quán: Xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kỹ thuật điện tử, Cử nhân Tiếng Anh 
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: thangnt.khcn@ninhbinh.gov.vn
  
• Điện thoại: 0913.370.070
   

  • Phó Giám đốcHoàng Trọng Lễ
  • Sinh ngày: 10/02/1978
  • Quê quán: Xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ trồng trọt
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: leht.khcn@ninhbinh.gov.vn
  • Điện thoại: 0912.617.380
   
    • Phó Giám đốc: Nguyễn Toàn Thắng
  • Sinh ngày: 30/4/1977
  • Quê quán: Phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: thangnt.khcn@ninhbinh.gov.vn
  • Điện thoại: 02293.871 157
   

Dữ liệu đang cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
 1. Văn phòng  5. Phòng Quản lý chuyên ngành 
 2. Thanh tra  6. Phòng Quản lý Khoa học và công nghệ cơ sở
 3. Phòng Kế hoạch - Tài chính   7. Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ
 4. Phòng Quản lý Khoa học  

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
2. Trung tâm Ứng dụng, Thông tin khoa học  công nghệ và Đo lường thử nghiệm.

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
File đính kèm: Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND
                       
V. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại file đính kèm