CÁC VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

    Tình hình thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến ngày 14/4/2021
 725/VP-UBND 30/9/2019   Về thực hiện Quyết định 2925/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
 728/VP-UBND  30/9/2019  Về thực hiện Nghị định 75/2019/NĐ-CP của CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
 459/QĐ-UBND 30/9/2019  Về khen thưởng cho các tập thể, cá nhân nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam
 117/KH-UBND 30/9/2019  Về kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn bền vững
1123/QĐ-UBND  23/9/2019 Về Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi thỏ khép kín theo hướng công nghiệp (Công ty TNHH XNK Thanh Bình) 
552/UBND-VP4  23/9/2019  Về đầu tư dự án nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em Dream Plastic Ninh Bình tại Cụm Công nghiệp Khánh Thượng, huyện Yên Mô
 1118/QĐ-UBND 20/9/2019 Về chủ trương đầu tư dự án Hoành triệt cống xả tiêu Trạm bơm Hoàng Quyển (cũ), xã Gia Hòa, Huyện Gia Viễn 
 1120/QĐ-UBND 20/9/2019 Về Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà máy may công nghiệp
 789/QĐ-UBND

 01/7/2019

Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trang trại kinh tế tổng hợp kết hợp du lịch sinh thái trải nghiệm Hang Đất của Công ty TNHH The Thịnh Vượng
 330/UBND-VP4 13/6/2019 Về việc quản lý quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
590/QĐ-UBND  22/5/2019  Về việc phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 tỉnh Ninh Bình
 1366/QĐ-UBND 26/10/2018   Về việc  chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp Đức Trọng
 1368/QĐ-UBND 26/10/2018  Về việc chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở sửa chữa, kinh doanh máy công trình và máy nông nghiệp
351/KH-SNN-LMHTX 21/3/2018 Kế hoạch tổ chức hội nghị tọa đàm phát triển kinh tế Nông nghiệp Ninh Bình
 430/QĐ-UBND  16/3/2018 Về chủ trương đầu tư dự án đầu tư Xây dựng Nhà máy may xuất khẩu CF Toàn Cầu Ninh Bình
344/SXD-QLN 07/3/2018 Về Công bố danh mục lựa chọn Chủ đầu tư
40/QĐ-UBND  12/01/2017  Về việc bãi bỏ Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về chủ trương đầu tư dự án đầu tư Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Khánh Hồng
02/KH-UBND 12/01/2017 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 12/8/2016 của BTV Tỉnh ủy về cải cách thủ tục hành chính , nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
01/NQ-TU 12/8/2016 Nghị quyết về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
1355/QĐ-UBND  10/12/2015  Về việc phê duyệt Danh mục các dự án ưu tiên thu hút và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016-2020 tỉnh Ninh Bình
13/NQ-HĐND 22/7/2015 Nghị quyết về ban hành quy định chính sách đặc thù hỗ trợ khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020
26/QĐ-UBND  14/11/2012  Về việc ban hành quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Ban hành kèm theo QĐ số:28/2012/QĐ-UBND ngày  23/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
 822/QĐ-UBND 19/10/2012  Về việc phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012-2015