• Thông báo tìm kiếm anh Bùi Hải Điệp

  Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình thông báo tìm kiếm anh Bùi Hải Điệp, sinh ngày 28/5/1991; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: số nhà 69, tổ 17, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Anh Bùi Hải Điệp vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 02 năm 2012 đến nay.

 • Thông báo tìm kiếm ông Đinh Công Túy

  Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình thông báo tìm kiếm ông Đinh Công Túy, sinh năm 1936; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: thôn Nguyên Ngoại, xã Ninh Nhất, thị xã Ninh Bình (nay là Thành phố Ninh Bình), tỉnh Ninh Bình. Ông Đinh Công Túy vắng mặt tại nơi cư trú từnăm 1975 đến nay.

 • Thông báo tìm kiếm anh Trần Văn Minh

  Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp thông báo cho anh Trần Văn Minh, sinh ngày 22/10/1989; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: số nhà 24, tổ 1, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Anh Trần Văn Minh vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 20 tháng 10 năm 2019 đến nay

 • Thông báo tìm kiếm bà Lê Thị Cúc và anh Nguyễn Đình Thi

  Toà án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình thông báo cho bà Lê Thị Cúc ( tên gọi khác là Lê Thị Thêm) sinh năm 1979 và anh Nguyễn Đình Thi sinh năm 2003; địa chỉ  nơi cư trú  trước khi biệt tích: thông Trường An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

 • Thông báo tìm kiếm chị Phạm Thị Ngọc Anh

  Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp thông báo tìm kiếm chị Phạm Thị Ngọc Anh, sinh ngày 27/6/1996; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: tổ dân phố Ghềnh, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 8 năm 2018 đến nay.

 • Thông báo tìm kiếm chị Phan Thị Huệ

  Thông báo tìm kiếm chị Phan Thị Huệ, sinh năm 1993. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Số nhà 51, đường Vân  Giang, phố 5, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Chị Phan Thị Huệ vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 02 năm 2019.

  1 2 3 4 5 6 7 8