VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

 

Liên lạc:

- Địa chỉ:Đường Đinh Điền - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax:(0229) 3871350


 
I. BAN LÃNH ĐẠO

• Chánh Văn Phòng: Lê Văn Cường
 Điện thoại: (0229) 3871350
   

  • Phó Chánh văn phòng: Vũ Văn Ngọc
  • Điện thoại: (0229) 3871350
  
   

  • Phó Chánh Văn phòng: Phạm Thị Thanh Phương
   Điện thoại: (0229) 3871350
  


II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT  Họ tên  Chức vụ
1
 Bùi Duy Liệu  Trưởng phòng Tổng hợp
2  Bùi Ngọc Thủy  Trưởng phòng Tài chính
3  Phạm Tiến Dũng  Trưởng phòng Cơ yếu - CNTT
4  Nguyễn Thanh Khiết  Trưởng phòng Quản trị
5    Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ