​CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP

1. Cụm công nghiệp Cầu Yên
​Địa chỉ: Phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình.
Diện tích: 14,1 ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút các dự án về sản phẩm hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử, hàng thủ công mỹ nghệ, thêu ren, may mặc.
2. Cụm công nghiệp Ninh Phong
Địa chỉ: Phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình.
Diện tích: 13ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút các dự án về chế biến gỗ, sản phẩm gia dụng, sản xuất sản phẩm gia dụng; sản xuất thủ công mỹ nghệ, may mặc, cơ khí.
3. Cụm công nghiệp Gia Sinh
Địa chỉ: Xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn.
Diện tích: 16,32ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút các dự án sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, dịch vụ thương mại.
4. Cụm công nghiệp Gia Thắng, Gia Viễn
Địa chỉ: Xã Gia Thắng, xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn.
Diện tích: 40ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút công nghiệp công nghệ sạch.
5. Cụm công nghiệp Gia Phú
Địa chỉ: Xã Gia Phú, huyện Gia Viễn.
Diện tích: 50ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút công nghiệp công nghệ sạch.
6. Cụm công nghiệp Gia Phú, Liên Sơn
Địa chỉ: Xã gia Phú, huyện Gia Viễn.
Diện tích: 40ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút công nghiệp công nghệ sạch.
7. Cụm công nghiệp Gia Vân
Địa chỉ: xã Gia Vân, huyện Gia Viễn. 
Diện tích: 50ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút công nghiệp công nghệ sạch.
8. Cụm công nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân
Địa chỉ: xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư.
Diện tích: 30,64ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút các dự án về chế tác mỹ nghệ.
9. Cụm công nghiệp Ninh Hải
Địa chỉ: xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư.
Diện tích: 37,8ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút các dự án về thủ công mỹ nghệ, thêu ren phục vụ du lịch.
10. Cụm công nghiệp Mai Sơn
Địa chỉ: xã Mai Sơn, huyện Yên Mô 
Diện tích: 44,98ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút các dự án may mặc, hàng tiêu dùng; sản xuất thủ công mỹ nghệ; chế biến lương thực thực phẩm, sửa chữa cơ khí.
11. Cụm công nghiệp Khánh Thượng
Địa chỉ: xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô 
Diện tích: 50ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ hỗ trợ cho sản xuất lắp ráp otô, dệt may, linh kiện điện tử.
- Ngành, nghề thu hút đã được phê duyệt: Thu hút các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, dệt may, linh kiện điện tử.
- Ngành, nghề thu hút bổ sung thêm: Thu hút các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao (khuôn mẫu, đai ốc, bu lông, chi tiết nhựa chất lượng cao, cảm biến,...), cơ khí chế tạo, sản xuất đồ chơi (nhựa, vải), sản xuất lốp ô tô các loại, sản xuất dệt may bao bì.
12. Cụm công nghiệp Yên Thổ
Địa chỉ: thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô
Diện tích: 14ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút hoạt động các dự án may mặc, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ.
13. Cụm công nghiệp Yên Lâm
Địa chỉ: xã Yên Lâm, huyện Yên Mô. 
Diện tích: 50ha.
Lĩnh vực hoạt động:Thu hút hoạt động các dự án may mặc, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, chế biến lương thực, thực phẩm.
14. Cụm công nghiệp Văn Phong
Địa chỉ: xã Văn Phong, xã Văn Phương huyện Nho Quan
Diện tích: 50ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút các ngành sản xuất gia công giầy, dép; may mặc; sản xuất gia công cơ khí; chế biến nông, lâm sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.
15. Cụm công nghiệp Phú Sơn
Địa chỉ: xã Phú Sơn, huyện Nho Quan
Diện tích: 43,19ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút các loại hình dự án về sản xuất VLXD như: xi măng, gạch xây dựng.
16. Cụm công nghiệp Sơn Lai
Địa chỉ: xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan
Diện tích: 28,21ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút các loại hình dự án về chế biến nông, lâm sản và công nghiệp khác.
17. Cụm công nghiệp Xích Thổ
Địa chỉ: xã Xích Thổ, huyện Nho Quan 
Diện tích: 50ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút các loại hình dự án về chế biến nông lâm sản, hóa chất, VLXD, công nghiệp khác,...
18. Cụm công nghiệp Yên Ninh
Địa chỉ: xã Yên Ninh, huyện Yên Khánh
Diện tích: 6,76ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút các dự án về may mặc, cơ khí, chế biến thức ăn gia súc, thủ công mỹ nghệ.
19. Cụm công nghiệp Khánh Nhạc
Địa chỉ: xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh
Diện tích: 37,18ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút các dự án sản xuất giày da; chế biến lương thực thực phẩm; sản xuất thủ công mỹ nghệ, sửa chữa cơ khí.
20. Cụm công nghiệp Khánh Hồng
Địa chỉ: xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh
Diện tích: 23ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút các dự án về may mặc, gia công cơ khí, chế biến nông, lâm sản, thực phẩm
21. Cụm công nghiệp Khánh Thành
Địa chỉ: xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh
Diện tích: 50ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút các dự án về may mặc, điện tử, gia công cơ khí; chế biến nông, lâm sản; kho trung chuyển.
22. Cụm công nghiệp Khánh Tiên
Địa chỉ: xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh
Diện tích: 40ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút các dự án về sản xuất may mặc, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp khác.
23. Cụm công nghiệp Khánh Hải I
Địa chỉ: xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh
Diện tích: 50ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút các dự án về may mặc, gia công cơ khí; chế biến nông, lâm sản; thực phẩm
24. Cụm công nghiệp Khánh Hải II
Địa chỉ: xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh
Diện tích: 50ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút các dự án về may mặc, gia công cơ khí; chế biến nông, lâm sản; thực phẩm
25. Cụm công nghiệp Đồng Hướng
Địa chỉ: xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn
Diện tích: 67,12ha.
Lĩnh vực hoạt động: Thu hút các dự án về sản xuất cói, bèo, bẹ chuối xuất khẩu, chế biến thủy hải sản; sản xuất rượu.
Ninhbinh.gov.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
Video Doanh nghiệp
Thời sự ngày 20/01/2022