TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
171/BC-UBND 25/10/2022 Báo cáo tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và các văn bản hướng dẫn.
Lượt xem: 302
Tải về

2

93/BC-VPUBND 17/10/2022 Báo cáo Tổng kết, đánh giá thi hành Luật THTK, CLP năm 2013 và các văn bản hướng dẫn
Lượt xem: 347
Tải về

2

142/QĐ-UBND 23/02/2022 QĐ v/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của tỉnh Ninh Bình.
Lượt xem: 245
Tải về

1

147/UBND-VP5 18/02/2022 V/v chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Lượt xem: 255
Tải về

0

20/QĐ-VPUBND 08/02/2022 QĐ v/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 273
Tải về

0

03/UBND-VP5 05/01/2022 V/v thực hiện Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
Lượt xem: 273
Tải về

0

1397/QĐ-UBND 15/12/2021 QĐ V/v ban hành Chương trình tổng thể của tỉnh Ninh Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 259
Tải về

0

284/QĐ-UBND 26/02/2021 QĐ v/v ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 277
Tải về

0

90/UBND-VP5 09/02/2021 V/v xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Lượt xem: 265
Tải về

0

15/QĐ-VPUBND 02/02/2021 QĐ v/v ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của VP UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 266
Tải về

4

1234
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH